Skip to main content
x
Tin tức - Sự kiện

 

                                   CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 

1. Danh hiệu thi đua

 

        Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tiền thân là Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1949, tại thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia,…

     Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ nhà trường, sự chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh đã phát huy vai trò là một tổ chức…

Thực hiện kế hoạch số 145/KH-ĐU, ngày 01/tháng 4 năm 2013 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015. Từ ngày 02 tháng…

       Chiều ngày 12/3/2013, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã diễn ra “Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động về Khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 – 2018”…

     Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, đòi hỏi từ thực tiễn phải có đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, công chức cấp xã…

                                                                                       ThS. Nguyễn Đặng Ân
                                                              

     Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư khóa XI đã thảo luận và ra Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Ngày 16-1-2012 Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương…

     Sáng ngày 20/3/2015 Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp…