Skip to main content
x

     Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-CĐVC, ngày 03/4/2017 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Công đoàn chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2025. Sáng ngày 05/7/2017 Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vương Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, các đồng chí đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

     Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo của Công đoàn viên chức tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 -2023 và báo cáo kết quả tham gia ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2021 và 07 ý kiến phát biểu đại diện cho các tổ công đoàn.

     Đại hội đã bầu được Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ (2017-2022) gồm 07 đồng chí, là các công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra và bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Quý Phó - Hiệu trưởng được tín nhiệm bầu là Chủ tịch công đoàn; Đồng chí Đồng Hương Gấm - Trưởng khoa lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được bầu là Phó Chủ tịch công đoàn. Đại hội bầu ra Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 3 đồng chí.                

vb

                                                                               Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vương Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những thành tích mà Công đoàn cơ sở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đề xuất một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới góp phần vào việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

                                                                                                                                                   Triệu Thị Huệ

                                                                                                                                          Giảng viên Khoa Dân vận