Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh Công tác an toàn về an ninh trật tự tại cơ quan

Thứ Sáu, 16/01/2015 - 09:48

     Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, chức năng nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên... về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

 

     Trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn, quán triệt các tiêu chuẩn cơ quan đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo nội dung Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an và Hướng dẫn số 2083 /HĐ-BCĐ, ngày 28/9/2012 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo thực hiện nội quy, quy định về đảm bảo an toàn, trật tự an ninh trong cơ quan, công tác phòng chống cháy nổ... đến 100% cán bộ, viên chức, lao động, học viên và 07/07 đơn vị phòng, khoa trong nhà trường đăng ký thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2014 gắn với các phong trào thi đua của nhà trường.

 

     Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhà trường đã tuyên truyền, phổ biến và kịp thời thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết cấp trên về công tác đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự; cán bộ, viên chức, lao động và học viên tự giác chấp hành và nghiêm túc thực hiện. Nhà trường đã phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh triển khai phương án huấn luyện phòng cháy chữa cháy cho 15 đồng chí, kiểm tra các thiết bị, phương tiện cho công tác phòng cháy chữa cháy trong cơ quan; cử 05 lượt cán bộ tham gia lớp huấn luyện Tự vệ do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức.

 

     Thông qua việc làm thiết thực, như: tổ chức Hội nghị quán triệt học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khoá XI); Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013; Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị... Ngoài ra, trong năm 2014, nhà trường triển khai thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao, là 39 lớp với 2.872 học viên; phối hợp với các sở, Ban, Ngành trong tỉnh tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ được 12 lớp, với 1.037 lượt cán bộ tham dự... Hoạt động nghiên cứu khoa học có nhiều chuyển biến kết quả tích cực cả về số lượng và chất lượng với 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường; 03 cuộc tọa đàm; 02 hội thảo khoa học cấp trường; biên soạn 02 bộ tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và nghiệp vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng; tổ chức thao giảng năm học 2013 - 2014... Qua đó, trong nhà trường đã không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không để xảy ra tội phạm và bạo lực nhà trường; không có cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng, nội bộ nhà trường luôn đoàn kết, cùng nhau phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2014.

 

     Công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được lãnh đạo nhà trường chú trọng, như: xây dựng kế hoạch phối hợp với đơn vị, khối phố trên địa bàn về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đối với học viên ở nội trú tại ký túc xá, nhà trường kê khai đăng ký tạm trú với Công an phường đúng quy định. Kiện toàn, bổ sung lực lượng đội tự vệ cơ quan đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, đạo đức, tư cách; cử tham gia đầy đủ các đợt tập huấn nghiệp vụ...

 

     Việc xây dựng lực lượng bảo vệ trong sạch, vững mạnh hằng năm luôn được lãnh đạo nhà trường quân tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Việc phân loại đánh giá thi đua của hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” của các khoa, phòng luôn được gắn với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong đơn vị và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo.

 

     Do làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tới cán bộ, viên chức, lao động và học viên, trong năm 2014 nhà trường không có vụ việc gây mất an toàn về an ninh trật tự xảy ra, các khoa, phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức, lao động và học viên trong toàn trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                             ThS. Phạm Anh Tuấn - Hoàng Ngọc Hiếu

                                                                             Khoa Dân vận - Khoa Nhà nước & Pháp luật
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256