Skip to main content
x

        Chiều ngày 29/6/2020, Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

        Dự và chỉ đạo Hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đồng chí Nguyễn Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.  

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhấn mạnh, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020.

       Tại Hội nghị đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

        Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng cơ quan đoàn thể:

       Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Đảng viên và quần chúng có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

       Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, thực hiện đúng quy trình, tiến độ.

        Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện giảng dạy và phối hợp giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng 30 lớp, tổng số 1.893 học viên, trong đó đào tạo 26 lớp, tổng số 1.688 học viên, bồi dưỡng 04 lớp 205 học viên.

      Triển khai thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tổ chức thành công Hội thảo cấp trường, chủ đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng  của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; triển khai biên soạn tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tiếp tục triển khai biên soạn cuốn “Lịch sử Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (1949 - 2019)”; xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn số 01 năm 2020.

        Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Thao giảng cấp khoa, cấp trường; cử giảng viên tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ VII - năm 2020….

        Đồng thời Báo cáo đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại: Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chậm so với kế hoạch đề ra; các bài viết tham gia Hội thảo khoa học, đăng Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn chất lượng chưa cao; nội dung sinh hoạt một số chi bộ chưa đổi mới; các hoạt động phong trào do Công đoàn cơ sở và Chi đoàn thanh niên tổ chức chưa thường xuyên…. nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; các bộ phận thực hiện công tác chuyên môn chưa phối hợp kịp thời trong việc hoàn thiện chứng từ thanh, quyết toán chế độ đối với viên chức, ảnh hưởng đến tư tưởng của giảng viên.

        Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đại diện Chi bộ phát biểu ý kiến bổ sung những kết quả đạt được, hạn chế và những giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

        Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đề nghị cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao. 

 

                                                                                ThS. Lô Thị Hợp

                                                 Giảng viên phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu