Skip to main content
x

     Thực hiện theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “nội dung sinh hoạt chi bộ”. Các chi bộ trong tất cả các loại hình tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng và sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần.

 

vb

                     Sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ Xây dựng Đảng (Ảnh: Mông Hiệp)

      Ngày 05/4/2016, chi bộ Xây dựng Đảng thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2016 với chủ đề “Vận dụng văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI vào giảng dạy học phần VI. Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Lạng Sơn” trong chương trình đào tạo cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đảng viên Chi bộ Xây dựng Đảng.

      Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã trình bày các tham luận về vận dụng Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI vào giảng dạy các chuyên đề: Điều kiện tự nhiên - xã hội và khái quát lịch sử truyền thống của tỉnh Lạng Sơn; Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn; Công tác Xây dựng Đảng của tỉnh Lạng Sơn; Xây dựng chính quyền cơ sở của tỉnh Lạng Sơn; bổ sung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI vào giảng dạy chuyên đề văn hóa - xã hội tỉnh Lạng Sơn và gắn công tác kiểm tra, giám sát của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010 - 2015 vào giảng dạy chuyên đề công tác Xây dựng Đảng của tỉnh Lạng Sơn… Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận làm rõ hơn các nội dung về những thế mạnh của tỉnh, về phát triển kinh tế, những điểm mới trong Văn kiện qua các kỳ Đại hội của tỉnh, vai trò của đồng chí Hoàng Văn Thụ với các chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn, các giải pháp trọng tâm của công tác Xây dựng Đảng của tỉnh trong Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI.

      Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã ra Nghị quyết về việc đưa Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI và cập nhật các số liệu mới vào giảng dạy học phần VI. Tình hình nhiệm vụ của tỉnh Lạng Sơn và phân công bài giảng đối với các giảng viên trong khoa lên lớp cụ thể các chuyên đề đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính sư phạm và tính Đảng trong mỗi bài học./.

                                                                                                      Triệu Văn Du

                                                                                               Chi bộ Xây dựng Đảng