Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 53 (2020 – 2021)

Thứ Hai, 06/07/2020 - 17:42

 

        Thực hiện quyết định số 2348 - QĐ/TU, ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn “về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 53 (2020 - 2021) tại Sở Giáo dục và Đào tạo”.

        Chiều ngày 30 tháng  6 năm 2020, trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 53 hệ không tập trung. Đến dự  buổi lễ khai giảng có sự tham gia của đồng chí Trịnh Tiến Duy - Phó Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; Đồng chí Hà Thị Khánh Vân - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đạo tạo, Trưởng ban chỉ đạo lớp học; Đồng chí Nguyễn Đức Quý - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở Y tế, sở Xây dựng; các giảng viên của nhà trường và toàn thể 76 học viên trong đó có 35 học viên thuộc Sở GD&ĐT, 28 học viên thuộc Sở Y tế, 02 đồng chí thuộc sở Xây dựng, 02 học viên thuộc đơn vị ngân hàng, 01 học viên thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, 01 học viên thuộc Ủy ban thành phố, 07 học viên thuộc cục Hải quan. Ban tổ chức đã thông qua chương trình, nội dung học tập toàn khóa học trong 15 tháng, với 07 phần học với các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN và Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; Tình hình nhiệm vụ địa phương; Nghiên cứu thực tế cuối khóa theo quy định.

        Mục đích của khóa học là trang bị Thế giới quan Duy vật biện chứng và Phương pháp luận khoa học cho học viên; Học viên cần nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước. Từ đó biết vận dụng, liên hệ những kiến thức đã học vào thực tế công tác, vị trí đang đảm nhận nhằm gắn lý lận với thực tiễn, học đi đôi với hành, nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ cho lĩnh vực công tác đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

        Khóa học yêu cầu cần có sự phối kết hợp chặt chẽ của Nhà trường trong công tác đào tạo, quản lý lớp học với các cơ quan, đơn vị có học viên tham gia khóa học, giữa phòng đào tạo và nghiên cứu khoa học với giảng viên chủ nhiệm và giảng viên đồng chủ nhiệm; giữa Ban cán sự lớp và với các thầy cô giáo trực tiếp lên lớp thường xuyên trao đổi, từ  đó tạo điều kiện thuận lợi cho khóa học đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Để đạt được kết quả đó, yêu cầu giảng viên và học viên cần phải nghiêm túc chấp hành quy chế của của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế của trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đã đề ra; xây dựng tập thể lớp học đoàn kết, thống nhất, tăng cường vai trò tự quản, ý thức trách nhiệm của việc học trên lớp và tự nghiên cứu tài liệu.

        Phát biểu tại buổi lễ khai giảng lớp học đồng chí Trịnh Tiến Duy khẳng định: Học tập là nghĩa vụ và là trách nhiệm cũng như quyền lợi của cán bộ, đảng viên. Vì vậy yêu cầu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch thường xuyên nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, giữa khóa học cần có sơ kết về việc học tập cũng như rèn luyện của học viên để từ đó có kết quả cao trong đào tạo lý luận chính trị.

        Cũng tại buổi lễ khai giảng lớp học đồng chí Hà Thị Khánh Vân - Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đạo tạo, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học đã phát biểu để có kết quả tốt trong toàn khóa học đối với giảng viên tham gia giảng dạy cần sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng, tăng cường thảo luận trên lớp, lấy học viên làm trung tâm; đối với học viên cần xác định rõ động cơ học tạo đúng đắn, xây dựng kế hoạch học tập khoa học và chấp hành tốt mọi quy chế nhà trường đề ra.

        Kết thúc buổi lễ Khai giảng lớp học 76 đồng chí học viên được nghe phổ biến về quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và quy chế của trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đối với học viên.

                                                                                     ThS. Lý Minh Thu

                                                                            Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256