Xã Nhất Tiến phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ Hai, 06/07/2020 - 17:04

        Nhất Tiến là xã thuộc vùng sâu, vùng xa miền núi của huyện Bắc Sơn có địa hình chủ yếu là núi đá vôi, các cánh đồng bị chia cắt bởi các dãy núi đất theo hướng thấp dần về hướng Tây Nam, cách trung tâm huyện 40 km về phía Tây Nam. Xã có diện tích tự nhiên 6.907,07 ha với 11 thôn bản, tổng số 875 hộ với 4.055 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày và Dao, kinh tế chủ yếu là phát triển nông, lâm nghiệp.

        Trong thời gian qua, được sự quan tâm của cấp trên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế ở địa phương mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Từ đó nhận được sự đồng thuận, nhiệt tình tham gia thực hiện các dự án của người dân. Đảng ủy, HĐND, UBND xã xác định phát triển nông lâm nghiệp vẫn là thế mạnh chủ đạo của nền kinh tế trên địa bàn, kết hợp phát triển công nghiệp xây dựng và dịch vụ thương mại góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

        Công tác tuyên truyền, phổ biến về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cách thức chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân được quan tâm triển khai, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo điều kiện cho cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, nội dung, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Cùng với đó, Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân” cư gắn với xây dựng nông thôn mới, gắn với tổ chức lồng ghép tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

        Đối với sản xuất nông nghiệp của xã đã phát triển toàn diện theo hướng hiệu quả và bền vững, phát huy lợi thế so sánh của từng vùng, từng tiểu ngành trong hệ thống nông nghiệp bền vững để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2020, trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy nhanh phát triển kinh tế nông thôn miền núi đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm; tập trung vào sản xuất hàng hoá đáp ứng nhu cầu của thị trường và nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích. Tập trung phát triển mạnh kinh tế lâm nghiệp, chăn nuôi, kinh tế vườn - kinh tế trang trại, tổ hợp tác - hợp tác xã; khai thác tiềm năng lợi thế của vùng, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

        Trên địa bàn xã Nhất Tiến hiện nay các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, mộc gia dụng, cơ khí nhỏ và xây dựng. Xã đã định hướng phát triển là tạo điều kiện tối đa để thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư và thành phần kinh tế và ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với vùng nguyên liệu như công nghiệp chế biến nông sản, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, tập trung vào triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; quan tâm đến vấn đề cải cách các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy các làng nghề phát triển. Phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật tạo điều kiện cho các loại hình dịch vụ phát triển, ưu tiên đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ vận tải, cơ khí sửa chữa...; chuyển đổi mô hình quản lý chợ nhằm xã hội hoá đầu tư phát triển các chợ nông thôn để chợ là trung tâm hoạt động thương mại của xã, tạo điều kiện giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển sản xuất. Khuyến khích các  làng nghề đổi mới thiết bị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hợp tác xã ở nông thôn; Đây là giải pháp có hiệu quả, vốn đầu tư ít mà lại giải quyết được nhiều lao động, đồng thời có thể tranh thủ nhanh được công nghệ hiện đại và thích hợp. Lựa chọn, bồi dưỡng, hỗ trợ một số hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, năng động làm nòng cốt nhằm thu hút lao động nhàn rỗi trong địa phương, dần hình thành các cụm, điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh năng động...

        Sau hơn 05 năm tổ chức triển khai thực hiện phát triển sản xuất, ngành nghề cho người dân, đến nay thu nhập đầu người của toàn xã là 33,0 triệu đồng/năm, đời sống nông dân từng bước được cải thiện. Hệ thống chính trị có chuyển biến, tiến bộ, dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

        Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Công Thịnh – Chủ tịch UBND xã chia sẻ “Cần tăng cường vai trò quản lý nhà nước và phối hợp của hệ thống chính trị. Tuyên truyền đổi mới nhận thức về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của các ngành các cấp, nhất là đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch định hướng phát triển để đạt được mục tiêu đã đề ra”

        Phát huy những thành quả trong thời gian qua, để nâng cao hơn nữa thu nhập cho người dân trên địa bàn, theo chúng tôi xã Nhất Tiến cần phấn đấu phát huy nguồn lực để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới với các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

        Một là, cần có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, thiết thực, đồng bộ và huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tổ chức triển khai thực hiện phát triển sản xuất, ngành nghề cho người dân, phân công cụ thể cho từng thành viên phát huy tốt vai trò của người đứng đầu.

        Hai là, phải coi trọng công tác xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, nhất là đội ngũ các bộ cơ sở đồng thời phải xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ từ đó tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ.

        Ba là, mọi việc làm phải dựa trên nguyện vọng chính đáng của người dân, phát huy tốt nhât vai trò của cộng đồng, quán triệt sâu sắc nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ” tránh tư tưởng nóng vội chạy thành tích, Chấp hành nghiệm túc các quy định của pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn do nhân dân đóng góp.

        Bốn là, tập trung tuyên truyền sâu rộng để từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện phát triển sản xuất, ngành nghề cho người dân, công tác tuyên truyền phải có chiều sâu và rộng khắp, tạo niềm tin cao để phát huy được vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư, nhất là trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân. Tăng cường phối kết hợp giữa ban chỉ đạo với các ngành, đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

 

                                                                                           ThS. Phạm Anh Tuấn

                                                                                  Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256