Hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Thứ Năm, 21/05/2020 - 01:44

        Ngày 18/5/2020 trường chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần 1/2020 với chủ đề: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Ban tổ chức đã chọn đăng 34 bài viết tham luận của cán bộ, giảng viên nhà trường trong kỷ yếu Hội thảo, trong đó chọn ra 8 bài viết có giá trị khoa học tham luận trình bày tại Hội thảo.

                                                             Quang cảnh Hội thảo

        Các tham luận tập trung làm sáng tỏ một số vấn đề như: Tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng. Nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta; Những khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; Vai trò của cán bộ, đảng viên, giảng viên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

                               Đ/c Hoàng Bích Trâm trình bày tham luận tại Hội thảo

        Phát biểu đề dẫn tại hội thảo đồng chí Nguyễn Đức Quyền – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị của từng cán bộ, đảng viên.

          Đ/c Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường

                                                      phát biểu tại Hội thảo

        Trên tinh thần làm việc khoa học, nghiêm túc các đại biểu dự Hội thảo đã tập trung, trao đổi, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận rõ những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động; chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm, vai trò của cán bộ, giảng viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

                          Đ/c Nông Đức Vinh trao đổi, đóng góp ý kiến với các nội dung

                                 của các bài tham luận tại Hội thảo (Ảnh: Hoà Thái)

        Hội thảo khoa học là dịp để các khoa chuyên môn và các giảng viên nhà trường chia sẻ kinh nghiệm về cách thức tổ chức, phương pháp khai thác thông tin để viết tham luận hội thảo, tọa đàm khoa học.

                                                                                                      Hoàng Bích Trâm

                                                                                                  Phòng QLĐT & NCKH

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256