Thông báo số 18 – TB/TCT ngày 19/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc Tuyển sinh đào tạo Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá học 2020 - 2021

Thứ Tư, 20/05/2020 - 19:27
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256