Thông báo số 17 – TB/TCT ngày 13/5/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Về việc mở lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính; Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2020

Thứ Sáu, 15/05/2020 - 18:06

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256