Công văn số 1448-CV/HVCTQG, ngày 30/9/2019 của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh về việc lấy chương trình làm căn cứ xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị

Thứ Năm, 27/02/2020 - 00:27
Đính kèmDung lượng
CV số 1448 3092019.pdf1.23 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256