Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 36 (2018 - 2019) tại huyện Lộc Bình

Thứ Ba, 07/01/2020 - 09:17

     Thực hiện Quyết định số 1456-QĐ/TU, ngày 07/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 36 (2018 - 2019) tại huyện Lộc Bình. Sau hơn 01 năm học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2020, Huyện ủy đã phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp học.
     Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Đức Quý - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách - Đào tạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo lớp học, lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, giảng viên nhà trường và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 36 tại huyện Lộc Bình.
     Qua khóa học, học viên được trang bị cho học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
     Kết thúc khóa học, 100% học viên của lớp đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó: Xuất sắc 01 đồng chí, Giỏi 20 đồng chí, Khá 47 đồng chí, Trung bình 01 đồng chí. 06 học viên được Hiệu trưởng tặng giấy khen đạt thành tích cao trong học tập./.
                                                                                              GVC, ThS. Hà Minh Thảo
                                                                                    Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256