Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 13,14 Năm 2019 tại trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Sáu, 27/12/2019 - 16:57

     Thực hiện Quyết định số 1715-QĐ/TU và 1716-QĐ/TU ngày 06/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 13, 14 năm 2019 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Sau hơn sáu tháng học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp học.
     Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Nguyễn Đức Quý - Phó Hiệu trưởng nhà trường; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách - Đào tạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo khoa, phòng và giảng viên nhà trường; học viên 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung khoá 13,14 năm 2019.


     Qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế. Qua đó, trình độ lý luận, kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác của học viên không ngừng được nâng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.


                                                                        Ảnh: Tư liệu

     Kết thúc khóa học, 100% học viên của 02 lớp đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 24/100 học viên đạt loại giỏi (chiếm 24 %) và 70/100 học viên đạt loại khá (chiếm 70%), 06/100 học viên đạt loại Trung bình (chiếm 6%); 10 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen
                                                                                                 Hoàng Bích Trâm
                                                                                    GV Phòng Quản lý ĐT&NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256