Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32, 33 (2018 - 2019) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

Thứ Ba, 24/12/2019 - 15:28

     Thực hiện Quyết định số 1429-QĐ/TU và 1430-QĐ/TU ngày 24/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32, 33 (2018 - 2019) tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Sau hơn một năm học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp học.
     Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Triệu Văn Quân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nông Phương Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo phòng Chính sách - Đào tạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo khoa, phòng và giảng viên nhà trường; học viên 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 32, 33.
     Qua khóa học, trang bị cho học viên biết vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
     Kết thúc khóa học, 100% học viên của 02 lớp đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 19/110 học viên đạt loại giỏi (chiếm 17,3%) và 76/110 học viên đạt loại khá (chiếm 71,01%), 15/110 học viên đạt loại Trung bình (chiếm 13,6%); 11 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen./.
                                                                                                ThS, GVC. Hà Minh Thảo
                                                                                      Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256