Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Ba, 03/12/2019 - 15:00

     Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ Lạng Sơn, chức năng nhiệm vụ thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.
     Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường hiện nay là 53 đồng chí. Đảng bộ trường hiện có 46 đảng viên, 03 chi bộ học viên, có tổ chức công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên CSHCM. 46 đồng chí có trình độ đại học trở lên trong đó 32 thạc sĩ. Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 38 đồng chí, trong đó chuyên viên cao cấp 01 đồng chí, giảng viên chính và tương đương 10 đồng chí; 16 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 16 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị.
     Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, các huyện uỷ, tạo điều kiện thuận lợi cho trường thực hiện hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh giao hằng năm.
     Trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn lượt cán bộ cho tỉnh nhà. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay,Nhà trường đã đào tạo được 59 lớp đào tạo với tổng số 4483 học viên (phối hợp mở 05 lớp Cao cấp lý luận chính trị, mở 54 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính) tổ chức và phối hợp tổ chức được 186 lớp bồi dưỡng (ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng, cán bộ công chức cấp xã…) với 17.677 học viên. Cán bộ, công chức, viên chức học tại trường được đánh giá cao về chất lượng công tác và đạo đức nghề nghiệp. Nhiều thế hệ học viên sau khi ra trường trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt ở địa phương, cơ sở, nhiều đồng chí đã trưởng thành, phát triển, trở thành cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành của tỉnh.
     Trường thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chú trọng công tác xây dựng đảng. Hằng năm, cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận và thực tiễn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Học viện, các trường Bộ, ngành Trung ương và tỉnh tổ chức. Từ năm 2015 đến nay đã có trên 120 lượt đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 98 lượt đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi cấp trường, 06 đồng chí đạt giảng viên dạy giỏi các trường Chính trị tỉnh, trong đó 02 đạt giảng viên dạy giỏi xuất sắc.
     Nhà trường rất chú trọng công tác tham gia tổng kết thực tiễn và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức các cuộc hội thảo và áp dụng các đề tài khoa học vào thực tiễn công tác góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Từ năm 2015 đến nay, nhà trường đã triển khai thực hiện 24 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường. Tổ chức thành công 8 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường, trên 20 cuộc Hội thảo, tọa đàm khoa học khoa học do các khoa phòng và các tổ chức đoàn thể nhà trường tổ chức.
     Bên cạnh việc tổ chức hội thảo khoa học cấp trường, cấp khoa, nhà trường còn phối hợp với Viện Triết học (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức 02 cuộc hội thảo thực hiện đề tài cấp Bộ; tham gia 02 cuộc Hội thảo khoa học của Cụm thi đua số 02 các trường chính trị tỉnh Miền núi, biên giới phía Bắc; biên soạn 02 bộ tài liệu Bồi dưỡng Trưởng thôn theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.
     Cơ sở vật chất của nhà trường đã được tỉnh quan tâm đầu tư khang trang, hiện đại, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Thực hiện đề án phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý thư viện, Trang thông tin điện tử, xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” mỗi năm 02 số và các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài tỉnh.
     Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhà trường đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì trong dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Trường (2012), cùng nhiều phần thưởng cao quý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành. Năm 2019, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; 2 cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị”; Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tặng giấy khen cho 2 tập thể, 9 cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua chuyên đề năm 2019.
     Bên cạnh kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn tồn tại những hạn chế: Nội dung, chương trình giảng dạy chưa đa dạng, phong phú. Việc sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực chưa thường xuyên. Ý thức học tập một số học viên còn hạn chế, việc tham gia học tập còn mang tính hình thức, đối phó. Công tác quản lý học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng học tại trường chưa có sự đổi mới, sáng tạo. Công trình sửa chữa nhà Giảng đường tiến độ chậm… phần nào ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.
     Để tiếp tục phấn đấu với mục tiêu xây dựng trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao cho trong thời gian tới, nhà trường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau:
     1. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất - thiết bị để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh theo kế hoạch đề ra. Chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và những năm tiếp theo phù hợp, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm tốt công tác quản lý học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại tỉnh và thực hiện tốt việc quản lý học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường thực hiện theo quy chế.Chủ động tăng cường phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, các sở, ban, ngành trong tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
     Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 09-QĐi/TU, ngày 27/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát, xây dựng bộ lộ trình thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo kế hoạch chung của tỉnh; xác định đúng vị trí, chức năng, biên chế, cơ cấu hợp lý giữa các chuyên ngành, đội ngũ giảng viên giữa các khoa, phòng.
     2. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên. Quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên đi nâng cao trình độ, nhất là trình độ tiến sĩ, thường xuyên tổ chức cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế để bổ sung thêm kiến thức thực tiễn, giảng dạy theo hướng lý luận phải đi đôi với thực tiễn. Bám sát yêu cầu, hướng dẫn chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia đạt kết quả cao các Hội thi giảng viên dạy giỏi do Học viện tổ chức. Mỗi giảng viên, viên chức nhà trường phải thực sự là tấm gương sáng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chủ động mời giảng viên thỉnh giảng, giảng viên kiên chức có trình độ cao tham gia giảng dạy theo các chuyên đề.
     3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chuyên môn, nghiệp vụ và các công tác khác có liên quan, nhất là việc thực hiện chương trình, quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đủ giáo trình, tài liệu học tập cho học viên do Học viện phát hành. Chủ động đề xuất các loại hình đào tạo, bồi dưỡng gắn với đặc thù của địa phương và của trường để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn cán bộ của tỉnh.
     Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy và học tập. Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập. Phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, sáng tạo của học viên trong học tập và nghiên cứu; gắn lý luận với thực tiễn công tác của học viên, chú trọng bồi dưỡng kiến thức kỹ năng với năng lực thực hành nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể. Chú trọng yêu cầu giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     4. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đặc biệt là những đề tài phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn, các giảng viên đầu tư về trí tuệ, thời gian để nghiên cứu xây dựng một số đề tài nghiên cứu khoa học, đề xuất những vấn đề mới đáp ứng với yêu cầu thực tiễn đề ra, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, ứng dụng ngay trong quá trình giảng dạy và học tập tại trường.
     Chủ động phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tỉnh để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy giao.
    5. Triển khai thực hiện Đề án “Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của nhà trường giai đoạn 2019 - 2021” sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Sớm tham mưu xây dựng đề án phát triển trường chính trị Hoàng Văn Thụ đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035./.
                                                                                        GVC, ThS Dương Thị Hồng Vân
                                                                                  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256