Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 (Lớp thứ năm)

Thứ Ba, 26/11/2019 - 08:33

     Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 2741/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Sáng ngày 25/11/2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 (Lớp thứ năm). Tới dự khai giảng có đồng chí Triệu Văn Quân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường và các học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (Lớp thứ năm).

                                                                      Ảnh: Tác giả

     Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
     Học viên tham gia khóa học sẽ nghiên cứu 08 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo; thực hiện 02 bài kiểm tra; đi thực tế và viết thu hoạch cuối khóa. Qua việc làm bài kiểm tra và viết viết thu hoạch cuối khóa sẽ đánh giá được mức độ, kết quả học tập của học viên; khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng thu nhận được qua khoá bồi dưỡng vào thực tiễn công tác./.
                                                                                               ThS. Hà Minh Thảo
                                                                                 Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256