Kế hoạch số 41-KH/TCT, ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, về việc tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm học 2019 – 2010

Thứ Sáu, 22/11/2019 - 09:28
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256