Kế hoạch số 53-KH/TCT, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, ban hành kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2019

Thứ Sáu, 22/11/2019 - 09:09
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256