Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 34 (2018 - 2019) tại huyện Cao Lộc

Thứ Năm, 14/11/2019 - 16:36

     Thực hiện Quyết định số 1431-QĐ/TU, ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 34 (2018 - 2019) tại huyện Cao Lộc. Sau hơn một năm học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2019, Huyện ủy Cao Lộc phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức bế giảng lớp học.
     Tới dự lễ bế giảng có đồng chí Triệu Văn Quân - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nông Phương Đông - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo lớp học; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo lớp học; đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học của nhà trường và học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 34 tại huyện Cao Lộc.

 

      Đ/c Phạm Quang Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cao Lộc. Ảnh: Tác giả

     Qua khóa học, học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương và nghiên cứu thực tế. Vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác của mình; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
     Kết thúc khóa học, 100% học viên đều được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 15 học viên đạt loại giỏi (chiếm 21,74%) và 49 học viên đạt loại khá (chiếm 71,01%), 05 học viên đạt loại Trung bình (chiếm 7,25%); 06 học viên được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; 06 học viên được biểu dương./.
                                                                                                   ThS. Hà Minh Thảo
                                                                                   Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256