Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khoá 31 (2018 - 2019) tại huyện Hữu Lũng

Thứ Tư, 13/11/2019 - 11:13

     Thực hiện Quyết định số 1280-QĐ/TU, ngày 15/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung, khoá 31 (2018 - 2019) tại huyện Hữu Lũng, sau hơn một năm học tập, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình. Chiều ngày 07/11/2019, Huyện ủy Hữu Lũng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ Bế giảng lớp học.
     Dự Lễ Bế giảng có đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Lãnh đạo Huyện ủy Hữu Lũng; phòng Chính sách-Đào tạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và 69 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 31 (2018 - 2019) tại huyện Hữu Lũng.

                                                                Ảnh: Tác giả     

     Trải qua hơn một năm học tập, học viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; Nghiên cứu thực tế cuối khóa. Qua đó, trình độ lý luận, kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn công tác của học viên không ngừng được nâng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.
     Kết thúc khóa học, 69 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 31 tại huyện Hữu Lũng được công nhận tốt nghiệp, trong đó 14 học viên đạt loại giỏi chiếm 20,3 %, 53 học viên đạt loại khá chiếm 76,8%, 02 học viên xếp loại trung bình chiếm 2,9%. Tại lễ bế giảng, Lãnh đạo trường đã trao giấy khen cho 06 học viên đạt thành tích cao trong học tập và biểu dương 06 học viên đã có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện./.
                                                                                                  Vũ Thị Hậu
                                                                               Giảng viên phòng QLĐT&NCKH
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256