Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 51 (2019 - 2020) tại huyện Lộc Bình

Thứ Hai, 04/11/2019 - 08:41

     Thực hiện Quyết định số 2018-QĐ/TU, ngày 16 tháng 10 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 51 (2019 - 2020) tại huyện Lộc Bình, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2019, Huyện ủy Lộc Bình phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 51 (2019 - 2020) tại huyện Lộc Bình.
     Dự Lễ Khai giảng có đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình; phòng Chính sách-Đào tạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và 54 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ không tập trung khóa 51 (2019 - 2020) tại huyện Lộc Bình.

     Trong khóa học, các học viên sẽ được trang bị kiến thức ở 7 nội dung theo Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQG, ngày 26/12/2018 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính, gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương; Nghiên cứu thực tế cuối khóa, ôn thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, viết khóa luận tốt nghiệp. Qua đó, học viên sẽ được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng quan trọng về thế giới quan, phương pháp luận; sẽ thảo luận, liên hệ được gắn lý luận với thực tiễn công tác nhằm không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.
                                                                                                    Vũ Thị Hậu
                                                                                Giảng viên Phòng QLĐT&NCKH

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256