Quyết định số 1611-QĐ/TU, ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thứ Sáu, 01/11/2019 - 16:26
Đính kèmDung lượng
Cv đến 57- QĐ 1611 ĐÀO TẠO, BD - TU.pdf6.91 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256