Chương trình, tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 2710/QĐ-BNV, ngày 28/12/2018 của Bộ Nội vụ)

Thứ Tư, 30/10/2019 - 16:02
Đính kèmDung lượng
TLBDngachcansu.pdf20.4 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256