Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2640/QĐ-BNV, ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Thứ Tư, 30/10/2019 - 15:53
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256