Công văn số 124-CV/TCT ngày 13/8/2019, V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên ngoài kế hoạch của tỉnh giao năm 2019

Thứ Sáu, 16/08/2019 - 11:26

 

Đính kèmDung lượng
Cv số 124, chiêu sinh lớp CV.pdf1.34 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256