Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 (Lớp thứ hai)

Thứ Hai, 12/08/2019 - 09:58

     Thực hiện Quyết định số 2741/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Quyết định số 389-QĐ/TCT, ngày 26/7/2019 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ  về việc mở lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 (Lớp thứ hai).

     Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2019, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2019 (lớp thứ 2). Tới dự khai giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đại diện lãnh đạo phòng Chính sách – Đào tạo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; phòng Công chức viên chức của Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng và 61 học viên.

 

                                                    Ảnh: Đ/c Dương Thị Hồng Vân 

                                Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

 

     Trong quá trình học, các học viên tiếp thu được những kiến thức cơ bản về Kỹ năng quản lý chung và lãnh đạo chung của cấp phòng; Kỹ năng quản lý và lãnh đạo theo lĩnh vực; Đi nghiên cứu thực tế và viết thu hoạch cuối khóa.

     Qua kiến thức được học nhằm giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương đến từ các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa./.

                                                                                                       Hoàng Bích Trâm 

                                                                                                                GV. Phòng Quản lý ĐT & NCKH

 

 

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256