Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/NN&PL ngày 07 tháng 3 năm 2024 của khoa Nhà nước và Pháp luật về Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế khoa Nhà nước và Pháp luật năm 2024. Sáng ngày 15/5/2024, khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa lần 01 năm 2024 với chủ đề: Khoa nhà nước và Pháp luật đẩy mạnh ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử VNPT Ioffice vào công tác chuyên môn. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đức Quý, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Đai diện lãnh đạo khoa Xây dựng Đảng; lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học; lãnh đạo và giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật cùng giảng viên công tác ở phòng tham gia giảng dạy tại khoa.

1

Đồng chí Lô Thị Thu Hường – Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật phát biểu thông qua đề dẫn Hội thảo

Với mục đích nhằm nâng cao, nhận thức sâu sắc, tìm ra phương pháp, cách thức ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử VNPT - Ioffice vào công tác chuyên môn có hiệu quả. Hội thảo đã được nghe 05 tham luận trình bày tại Hội thảo và 08 lượt ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự Hội thảo. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung: Khái quát về phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - Ioffice; hiệu quả quả sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT - Ioffice của các đơn vị phòng, khoa tại trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; thực trạng ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - Ioffice của khoa Nhà nước và Pháp luật và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sử dụng sử dụng phần mềm văn phòng điện tử VNPT - Ioffice; một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm VNPT - Ioffice vào công tác chuyên môn tại khoa Nhà nước và Pháp luật.

2

Giảng viên trình bày tham luận tại Hội thảo

3

Đồng chí Nguyễn Đức Quý – Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại Hội thảo

 

Hội thảo là dịp để cán bộ, giảng viên của khoa nắm rõ hơn về những lợi ích của hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice), mang lại trong công tác chỉ
đạo, điều hành của Lãnh đạo trường, Lãnh đạo các khoa, phòng và trong công tác chuyên môn của Nhà trường. Hội thảo góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên của về những ứng dụng (tiện ích) của hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice), giúp giảng viên chủ động trong khai thác và xử lý thông tin trên hệ thống quản lý văn bản điều hành (VNPT iOffice)./.

                                  Tin, ảnh: ThS. Hoàng Ngọc Hiếu