Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TCT, ngày 20/3/2024 về học tập trao đổi thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong hoạt động giảng dạy tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp và trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, từ ngày 17 -21/4/2024, đoàn nghiên cứu thực tế gồm 05 đồng chí là lãnh đạo trường, lãnh đạo khoa, phòng, giảng viên là thành viên tham gia thực hiện đề tài. Đồng chí Nguyễn Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn.

Hoạt động nghiên cứu thực tế về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong hoạt động giảng dạy nằm trong nội dung nghiên cứu của đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn”. Mục đích của hoạt động là nghiên cứu, khảo sát học tập trao đổi kinh nghiệm thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và vai trò của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hoạt động giảng dạy tại các trường chính trị khu vực biên giới Tây Nam bộ, giúp cho nhóm nghiên cứu đề tài có những đánh giá đúng về thực trạng việc đưa nội dung công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào trong hoạt động giảng dạy thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các phần học tại trường chính trị cấp tỉnh, từ đó góp phần phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài.

Trong chương trình làm việc, đoàn nghiên cứu tiếp tục trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị; Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; công tác phối hợp với các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng ở nhà trường.

Với những chia sẻ cởi mở, chân thành và thẳng thắn về phương pháp, cách thức, mô hình hay trong công tác tham mưu, phối hợp của các đơn vị khoa, phòng nhà trường và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy. Những kinh nghiệm hay, cách làm mới về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các trường chính trị là tư liệu quý để Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục nghiên cứu bổ sung, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tiếp theo.

12345

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Hương