Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức nghiệm thu tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Thứ Sáu, 28/12/2018 - 18:28

        Thực hiện Nghị  định số 101/2017NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức, viên chức; Thực hiện quyết định số 523/QĐ-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn; Thực hiện quyết định số 616/QĐ-TCT ngày 22/12/2018 về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

       Chiều ngày 25/12/2018 Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức nghiệm thu chương trình bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 07 thành viên do TS. Nguyễn Đức Quyền, Hiệu trưởng Trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên Hội đồng nghiệm thu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý của tỉnh Lạng Sơn và Bộ Nội vụ.

        Tại buổi nghiệm thu, thay mặt đơn vị soạn thảo đồng chí Nguyễn Đức Quý, Phó Hiệu trưởng Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn, đã trình bày nội dung tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn. Tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được xây dựng dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn theo Thông tư 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV “Hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Thôn, Tổ dân phố”. Tài liệu Bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thiết kế có tổng thời gian bồi dưỡng là 5 ngày tương đương 40 tiết học với 5 chuyên đề giảng dạy, trong đó lý thuyết là 11 tiết, xử lý tình huống 9, trao đổi, thảo luận 12 tiết, đi nghiên cứu thực tế 08 tiết. Mục tiêu của tài liệu bồi dưỡng nhằm cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về tổ chức và hoạt động của Thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Kỹ năng quản lý cư trú tại thôn và tổ chức hội nghị thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Kỹ năng công tác quản lý giữ vng an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; Kỹ năng xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa và  thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố; Thực hiện dân chủ tại cộng đồng dân cư, xây dựng và thực hiện hương ước quy ước của thôn, tổ dân phố. Các chuyên đề trong chương trình đảm bảo lượng kiến thức, kỹ năng theo hướng cầm tay chỉ việc, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cho đối tượng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

        Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố do Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ Lạng Sơn biên soạn, đồng thời bổ sung, góp ý  một số nội dung còn chưa thực sự phù hợp với thực tiễn đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung. Kết quả 06/06 thành viên Hội đồng có mặt nhất trí đồng ý nghiệm thu tài liệu nhưng đề nghị đơn vị soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện trước khi ban hành.  

* Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

                                  Đ/c Phạm Công Chí - Thư ký thông qua các quyết định

 

 

                         Đ/c Nguyễn Đức Quý - Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng tổ biên soạn

                                                     báo cáo nội dung nghiệm thu

 

 

                       Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc Sở Nội vụ, Phản biện 1

 

 

                  Đ/c Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phản biện 2

 

 

             TS. Nguyễn Đức Quyền - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng kết luận nghiệm thu

                                                            (Ảnh: Mạnh Đoàn)

 

        Phát biểu kết luận, TS Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồngđánh giá cao kết quả và chất lượng xây dựng tài liệu bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đồng thời đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu tham dự buổi nghiệm thu để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, để sớm đưa tài liệu vào thực hiện giảng dạy ./.

 

                                                                             Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng

                                                                          GV. Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

 

 

View by Date
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256