Khoa Dân vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Thứ Sáu, 02/03/2018 - 09:44

        Khoa Dân vận là một trong bốn khoa giảng dạy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, hiện nay tổng số cán bộ, giảng viên của khoa là 05 đồng chí (có 02 giảng viên công tác tại phòng chuyên môn). Trong đó, có 01 Trưởng khoa, 01 Phó trưởng khoa và 01 giảng viên.

        Với chức năng, nhiệm vụ chính được giao là xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và học tập; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giảng dạy; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; quản lý giảng viên, tập sự giảng viên, sinh viên thực tập và học viên thuộc khoa đang giảng dạy…

        Trong năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng uỷ, Lãnh đạo nhà trường, sự phối hợp với các bộ phận chuyên môn và sự đoàn kết của cán bộ, giảng viên trong khoa, Lãnh đạo khoa đã xây dựng kế hoạch lên lớp, kế hoạch nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế của khoa và tập trung lãnh đạo cán bộ, giảng viên tích cực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

        Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giảng viên khoa tham gia giảng dạy đối với các lớp Trung cấp lý luận CT – HC hệ tập trung tại trường và các lớp Trung cấp lý luận CT – HC hệ không tập trung; các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên; các lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại các huyện, thành phố và các hoạt động khác, như: chấm thi hết học phần, thi tốt nghiệp, hướng dẫn viết khóa luận, tiểu luận các… Kết quả số giờ lên lớp của khoa đạt 2.594/916 giờ định mức được giao (bằng 283%).

        Trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, khoa đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa đề tài “Công tác dân vận của Đảng bộ huyện Văn Quan – Thực trạng và giải pháp” đạt loại khá. Giảng viên trong khoa tích cực tham gia biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ giảng dạy; tham gia và viết bài cho 02 Hội thảo khoa học cấp trường với 06 bài tham luận được đọc tại Hội thảo và đăng kỷ yếu, cùng 5 bài viết được đăng trên trang thông tin điện tử, Bản tin lý luận và thực tiễn của nhà trường, các báo, tạp chí chuyên ngành của tỉnh và Trung ương. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên tham gia đoàn đi nghiên cứu thực tế của nhà trường và các đoàn thể, hướng dẫn học viên đi nghiên cứu thực tế và khoa tự tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại các tỉnh trong nước và các xã trong tỉnh. Qua đó, tổng số giờ nghiên cứu khoa học đạt 1.305/555 giờ định mức được giao (bằng 235%) và số giờ nghiên cứu thực tế của khoa trong năm đạt 69/45 ngày (bằng 153%).

        Trong năm, khoa cũng đã đẩy mạnh công tác thao giảng cấp khoa tại lớp Trung cấp lý luận CT - HC huyện Cao Lộc với 05/05 đồng chí tham gia đều đạt giảng viên dạy giỏi và 01 giảng viên tham gia thao giảng cấp trường đạt giỏi. Lãnh đạo khoa luôn chú trọng việc dự giờ đối với các giảng viên trong khoa; chủ động tự thanh tra công tác chuyên môn trong khoa, như: thanh tra giáo án, kế hoạch cá nhân. Lấy ý kiến góp ý giờ giảng của học viên đối với từng giảng viên ở lớp Trung cấp Lý luận CT – HC và các lớp bồi dưỡng khác. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ họp khoa và chế độ thông tin báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định.

        Đối với các hoạt động của tổ chức Đảng, chi bộ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; định hướng, giải quyết vướng mắc về tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; chi bộ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng viên trong chi bộ luôn có tư tưởng, lập trường chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

        Trong hoạt động của tổ chức đoàn thể, giảng viên khoa luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, tất cả mọi công việc đều được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch; tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động do nhà trường và các đoàn thể phát động; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, môi trường văn minh công sở; các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao...

        Với những kết quả đó, trong năm 2017, tập thể khoa và 01 cá nhân đã được Hiệu trưởng nhà trường tặng Giấy khen, 01 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 04/04 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và tập thể khoa được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.

 

                                                                                GVC, ThS. Phạm Anh Tuấn

                                                                                      Trưởng khoa Dân vận

 

 

 
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256