Quyết định số 1001 - QĐ/TU, ngày 04/12/2017 của Tỉnh uỷ Lạng Sơn v/v phê duyệt Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thứ Ba, 23/01/2018 - 08:57
Đính kèmDung lượng
QĐ số 1001-QĐ.TU_.pdf3.88 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256