Kế hoạch số 08/KH-TCT, ngày 07/01/2018 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Thứ Năm, 18/01/2018 - 08:17
Đính kèmDung lượng
kehoach-dtbdcbccvc-nam-2018.pdf2.79 MB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256