Quyết định số 4797/QĐ-HVCTQG, ngày 31/10/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh v/v sửa đổi, bổ sung điều 37 Quy chế đào tạo cao cấp LLCT của HVCTQGHCM

Thứ Hai, 27/11/2017 - 17:20
Đính kèmDung lượng
QĐ 4794.jpg546.23 KB
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256