Skip to main content
x

        Chiều ngày 26/10/2022, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B11 Tỉnh ủy Lạng Sơn hệ không tập trung, khóa học 2022-2024

Dự Lễ khai giảng có PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và 54 học viên là cán bộ quản lý tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

1

Trong quá trình học tập các học viên sẽ được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý ... Ngoài thời gian nghiên cứu trực tiếp tại lớp 19 môn học, học viên còn được đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở và trải qua kỳ thi tốt nghiệp. Qua khóa học các học viên có điều kiện nâng cao trình độ, trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

2

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác cán bộ nói chung, trong đó có công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời khẳng định việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị: trong quá trình học tập các học viên cần tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung, kiến thức khóa học; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ học tập với kết quả cao nhất./.

3

                                                          Tin, ảnh: Lý Hòa Thái