Kế hoạch số 06/KH-CTĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Cụm Thi đua số 02

Thứ Năm, 13/04/2017 - 16:57
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256