Skip to main content
x
3 March 2022

Sàn Viên là xã vùng III cách trung tâm huyện Lộc Bình 15 km, tổng số diện tích tự nhiên hơn 6.564 ha với 11 thôn, bản. Xã có  835 hộ với 3.852 nhân khẩu gồm có 3 dân tộc chủ yếu Tày, Nùng, Kinh sống đan xen, đoàn kết với nhau. Đời sống của nhân dân chủ yếu sản xuất nông, lâm kết  hợp, và chăn nuôi gia súc, gia cầm là chủ yếu. Hiện nay, Đảng bộ xã Sàn Viên hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 186 đảng viên.

Trong năm vừa qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, kinh tế  ổn định và tiếp tục phát triển, số hộ nghèo giảm hàng năm; bộ mặt thôn bản của xã có nhiều đổi mới; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng ủy xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy xã đã nghiêm túc tổ chức quán triệt triển khai học tập, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các chi bộ trực thuộc, các thôn, bản để đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống. Trong  năm 2021, Đảng ủy xã đã tổ chức 05 hội nghị với hơn 350 lượt đảng viên tham gia học tập; mở 04 buổi tuyên truyền miệng cho nhân dân các thôn bản với số lượng hơn 300 lượt người nghe; công tác năm dư luận, định hướng dư luận cho nhân dân trên địa bàn tiếp tục được quan tâm nên thời gian qua trên địa bàn xã không có sự việc nào diễn biến phức tạp xảy ra. Đảng ủy xã đã chủ động chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cử 20 đồng chí tham gia tập huấn công tác tuyên giáo tại huyện theo kế hoạch, thành lập nhóm zalo Sao Sàn Viên để báo xấu, ngăn chặn các đối tượng có tư tưởng xấu kích động đưa lên các trang mạng. 

Trong công tác tổ chức, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã đã xây dựng Chương trình, Quy chế làm việc của cấp ủy, xin ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã, các chi bộ trực thuộc. Phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy xã về theo dõi và sinh hoạt tại các chi bộ. Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy xã được xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của xã. Trong năm 2021, Đảng ủy xã đã kết nạp được 10 đảng viên hoàn thành 100% chỉ tiêu so với kế hoạch. Việc học tập nâng cao trình độ được chú trọng, hiện nay Đảng ủy xã có  01 đồng chí đang  theo học lớp Trung cấp lý luận chính trị và 01 đồng chí đang theo học lớp cao cấp lý luận chính trị… Ngoài ra, Đảng ủy xã đã phân công các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành, công chức xã về theo dõi và sinh hoạt tại các chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, trong năm 2021 Đảng ủy xã cử 18 đồng chí tham gia tập huấn công tác kiểm tra giám sát tại huyện ủy Lộc Bình theo kế hoạch, tổ chức tiến hành kiểm tra  đối với 02 chi bộ, 02 cá nhân bí thư chi bộ và tổ chức giám sát  02 chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

1

Đối với công tác Dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sau Đại hộ Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 do có sự thay đổi nên Khối Dân vận đã được kiện toàn do đồng chí Phó bí thư - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã làm Trưởng khối, kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng  quy chế làm việc của khối dân vận Đảng ủy và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế đan chủ ở cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng, Mừng Xuân’’ năm Canh Tý, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên chuyển quà của cho người nghèo, người có công và đối thượng bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phối hợp với các thành viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước. Ngoài ra, công đoàn cơ sở xã phối hợp với chính quyền tặng quà tết nguyên đán cho đoàn viên công đoàn 20  xuất quà trị giá 8.000.000 đồng. Tuyên truyền hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam và tọa đàm ôn lại ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Tặng 22 xuất quà cho các cháu thiếu nhi là con của các đoàn viên công đoàn nhân ngày tết thiếu nhi 01/6 với số tiền 1.100.000 đồng, tham mưu cho cấp ủy tổ chức tọa đàm ngày 20/10 thành công tốt đẹp.

Công tác tiếp công dân theo quy định số 11- QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, định kỳ hàng tháng Bí thư Đảng ủy tiếp công dân 02 ngày và đã tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và được nhân dân đánh giá cao về công tác đối thoại…

Có thể thấy, được sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ của Đảng, chính quyền, Mạt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý đảm bảo đúng thực chất, hoàn thành tốt công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch.

ThS, GVC. Phạm Anh Tuấn

      Khoa Xây dựng Đảng