Skip to main content
x

Chiều 28/12/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

1

Năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường, nhưng dưới sự lãnh đạo của Thường trực Tỉnh ủy, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ, viên chức, lao động nhà trường đã khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy…, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong năm nhà trường đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các Huyện ủy, Thành ủy triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao; chủ động, linh hoạt thực hiện kế hoạch giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh covid-19 và tiến độ mở lớp. Qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu "kép" vừa thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Đây là điểm sáng nổi bật trong kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường năm 2021 (là một trong những trường chính trị cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến). Trong năm, đã khai giảng được 7 lớp trung cấp lý luận chính trị; đến hết tháng 11/2021, Trường tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện 78 lớp đào tạo, bồi dưỡng với hơn 6.260 học viên... Công tác nghiên cứu khoa học; Công tác thao giảng, Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị tiếp tục được quan tâm, trong năm nhà trường đăng ký đặt hàng 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; tổ chức 2 Hội thảo khoa học cấp trường; tổ chức thành công Hội giảng cấp trường, Hội thi Học viên học giỏi lý luận chính trị…

2

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về những kết quả đạt được và làm rõ thêm những hạn chế trong triển khai nhiệm vụ trong năm 2021. Đồng thời, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2022.

3

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những kết quả tập thể trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế nhà trường cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị tập thể lãnh đạo trường cùng đội ngũ giảng viên, nhân viên nhà trường cần trập trung thực hiện một số nhiệm vụ đó là: (1) Tiếp tục quan tâm xây dựng Đề án “Xây dựng phát triển Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đạt chuẩn theo quy định số 11 của Ban Bí thư về trường Chính trị chuẩn”, Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê; (2) Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cho tỉnh về các cơ chế, chính sách, chỉ tiêu về đào, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo quy định, sát với tình hình thực tế; (3) Kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng chuyên môn và đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp của nhà trường; Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường. (4) Đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học nhất là đề tài cấp tỉnh. Nâng cao hiệu quả tính ứng dụng thực tiễn của các đề tài cấp trường, cấp khoa; Tích cực nghiên cứu, biên tập, biên soạn, cụ thể hóa các kết luận của các Hội Nghị trung ương, các bài phát biểu của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các Hội nghị có các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng để xây dựng đề cương đưa vào giảng dạy; (5) Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của trường giai đoạn 2020 - 2022.

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, Hiệu trưởng quyết định công nhận 49 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 07 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen đối với 01 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét và tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (03 tập thể), Bằng khen (02 tập thể).

45

             Lý Hòa Thái

                                                                                        Phòng TC, HC, TT, TL