Skip to main content
x

Thực hiện; Quyết định số 39a-QĐ/TCT, ngày 01/2/2021 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc giao thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021. Ngày 27/10/2021, Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức đánh giá, nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: “Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ các xã, thị trấn ở huyện Tràng Định giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp”do ThS Nguyễn Thị Hương, giảng viên khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm đề tài; “Công tác quản lý đảng viên ở khu vực biên giới của Đảng bộ huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay” do ThS Vi Thị Tuyết, giảng viên khoa Xây dựng Đảng làm chủ nhiệm đề tài; “Vai trò quần chúng nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Hữu Lũng hiện nay” do ThS Lê Thị Thảo, giảng viên khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm đề tài; “Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - Thực trạng và giải pháp” do CN Hoàng Xuân Yến, giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật làm chủ nhiệm đề tài

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đức Quý - Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng; các thành viên hội đồng đánh giá, nghiệm thu.

Trong quá trình thực hiện từ tháng 02/2021 đến 10/2021, các đề tài đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu theo hợp đồng đã ký. Kết quả nghiên cứu được công bố trên website của Nhà trường.

Tại buổi nghiệm thu, các Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, các thành viên hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá về kết quản nghiên cứu của đề tài đồng thời, đề xuất những nội dung cần làm rõ, điều chình, bổ sung một số kiến nghị nhằm nâng cao giá trị của đề tài và chấm điểm, kết quả 04/04 đề tài đạt loại “Khá”.

       Thay mặt Hội đồng ThS. Nguyễn Đức Q, Chủ tịch Hội đồng ghi nhận các khoa và nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành kết quả nghiên cứu đảm bảo, đáp ứng yêu cầu về nội dung và thời gian quy định. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu yêu cầu  các khoa và nhóm thực hiện đề tài nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, hoàn thiện, chỉnh sửa đề tài và khẩn trương đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng trong công tác giảng dạy chuyên môn của khoa và của Nhà trường.

           Lý Hoà Thái

Phòng Tổ chức, HC, TT, TL