Skip to main content
x

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TCT, ngày 10/12/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế năm 2021 và Quyết định số 39a-QĐ/TCT, ngày 01/02/2021 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp khoa năm 2021, ngày 26/8/2021, Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2021.

Tham dự hội thảo có đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Hoàng Quang Cầu, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Hoàng Văn Điều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Lâu huyện Cao Lộc; các đại biểu mời; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên các khoa, phòng và nhóm thực hiện đề tài.

1

Buổi sáng 26/8/2021, hội thảo khoa học đề tài “công tác quản lý đảng viên ở khu vực biên giới của đảng bộ huyện Cao Lộc giai đoạn hiện nay”, chủ nhiệm đề tài đồng chí Vi Thị Tuyết, giảng viên khoa Xây dựng Đảng đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã khái quát hệ thống lý luận và thực tiễn những nội dung, hình thức, biện pháp quản lý đảng viên ở khu vực biên giới đảng bộ huyện Cao Lộc giai đoạn hiện nay, bước đầu đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong công tác quản lý đảng viên, từ đó đề tài nêu ra các giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng góp của các đại biểu với 06 tham luận bổ sung làm rõ hơn các vấn đề thực tiễn hiện nay vận dụng các hình thức biện pháp quản lý đảng viên của đảng bộ các xã biên giới; quản lý đảng viên về chính trị, tư tưởng; các giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng quản lý đảng viên ở khu vực biên giới đảng bộ huyện Cao Lộc… và 10 lượt ý kiến đóng góp làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu đề tài.

Buổi chiều 26/8/2021 hội thảo khoa học đề tài“công tác phát triển đảng viên của đảng bộ các xã, thị trấn ở huyện Tràng Định giai đoạn hiện nay – thực trạng và giải pháp”. Tại hội thảo, chủ nhiệm đề tài đồng chí Nguyễn Thị Hương, giảng viên khoa Xây dựng Đảng đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài. Đề tài bước đầu làm rõ nội dung công tác phát triển đảng viên của đảng bộ các xã, thị trấn thuộc huyện Tràng Định về vị trí, vai trò công tác phát triển đảng viên, nội dung, phương châm công tác phát triển đảng viên; đánh giá thực trạng ưu điểm, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên của đảng bộ các xã, thị trấn từ năm 2015 đến nay trên các phương diện: xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng là đối tượng kết nạp đảng viên; vấn đề phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phát triển đảng viên; công tác tiến hành các thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát công tác phát triển đảng viên. Từ đó, đề tài đề xuất phương hướng và những giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên của đảng bộ các xã, thị trấn trong thời gian tiếp theo.

Hội thảo đã nhận được các ý kiến đóng góp của các đại biểu, với 04 tham luận bổ sung làm rõ hơn các vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác phát triển đảng viên trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Tràng Định trong giai đoạn hiện nay và 07 lượt ý kiến đóng góp làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu đề tài.

Qua hai cuộc hội thảo khoa học, các ý kiến trao đổi, thảo luận đã góp phần làm sáng tỏ hơn những kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả, đánh giá khả năng vận dụng đề tài trong giảng dạy phần V.2 Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do khoa Xây dựng Đảng phụ trách.

 

ThS. Vi Thị Tuyết

       Khoa Xây dựng Đảng