Skip to main content
x

Sáng 01/7/2021, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn đến điểm cầu các trường Chính trị trên cả nước, Chủ trì Hội nghị  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Đức Quý - TUV,  Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng; Lãnh đạo trường, trưởng phòng, khoa Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc và quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chínhh trị chuẩn tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng Đảng nói riêng và hệ thống chính trị nói chung ở cơ sở.

Việc xây dựng trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị.

Thông qua quy định trường chính trị chuẩn, các trường chính trị tỉnh, thành phố đánh giá theo từng mức độ. Từ đó, giúp các trường rà soát những tiêu chí còn thiếu để xây dựng đề án, lộ trình phấn đấu; tạo mục tiêu, động lực để các trường hoàn thiện.

1

Đối với trường chính trị Hoàng Văn Thụ về việc thực hiện xây dựng Trường chính trị đạt chuẩn là mục tiêu phù hợp với chủ trương của tỉnh. Trong thời gian tới, trường Chính trị Hoàng Văn Thụ sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng tham mưu xây dựng Đề án Trường đạt chuẩn mức độ 1 với các tiêu chí cụ thể và lộ trình thực hiện cụ thể; đề xuất một số giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2025./.

                                                                 Lý Hoà Thái

                                           Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu