Skip to main content
x

Chiều ngày 04/6/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức thẩm định tài liệu Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp xã. Dự buổi thẩm định có Thạc sĩ Nguyễn Đức Quý - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Khắc Phương – Phó Giám đốc sở Nội vụ, phản biện 1; đồng chí Dương Công Hiệp – Phó Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, phản biện 2; các thành viên Hội đồng nghiệm thu; thành viên tham gia biên soạn tài liệu.

1

 

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã được biên soạn theo Quyết định số 1090-QĐ/BNV, ngày 19/12/2019, của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã gồm 07 chuyên đề về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội của UBND cấp xã; Kỹ năng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kỹ năng quản lý, điều hành công việc của UBND; Kỹ năng tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; Kỹ năng giải quyết tình huống đột xuất về quản lý an ninh, trật tự, an toàn xã hội và chuyên đề báo cáo: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2

 

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng đánh giá các chuyên đề đã bám sát theo khung chương trình, cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác và khả năng giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh trong quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội. Hội đồng cũng chỉ ra những thiếu sót để các thanh viên ban biên tập tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu trước khi phát hành./.

 

ThS. Dương Thị Quý

                                            Giảng viên Phòng QLĐT&NCKH