Skip to main content
x

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Chiều ngày 26/4/2021, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2021 (Lớp thứ nhất).

1

Quang cảnh buổi lễ khai giảng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Thị Hồng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện Lãnh đạo phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo các khoa, phòng nhà trường và học viên lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Mục tiêu của khóa bồi dưỡng cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nội dung, chương trình lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng được thực hiện theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV, ngày 26/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng. Nội dung chương trình được chia làm 02 phần với 09 chuyên đề giảng dạy và 03 chuyên đề báo cáo với tổng số 160 tiết.

2

Đ/c Dương Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoà Thái)

Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng là giảng viên Viện Chính sách công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo các khoa, phòng; giảng viên chính Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trực tiếp lên lớp./

                                                                     ThS. GVC Hà Minh Thảo

                                                                 Phó Trưởng phòng QLĐT & NCKH