Skip to main content
x
11 January 2021

Cụm thi đua số 2, gồm 07 Trường Chính trị khu vực các tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc: Trường Chính trị tỉnh Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu, Trường Chính trị tỉnh Sơn La, Trường Chính trị tỉnh Hà Giảng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn và Trường Chính trị Hoàng Đình Gioong tỉnh Cao Bằng. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của các trường thực hiện theo Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Ban Giám hiệu, 03 khoa chuyên môn và 02 phòng chức năng. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của các đơn vị trong Cụm là 314 người; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 05 đồng chí, thạc sỹ 174 đồng chí, cử nhân 103 đồng chí, trình độ khác là 32 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 145 đồng chí, cử nhân lý luận chính trị 05 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 79 đồng chí.

Trong thời gian qua, các trường trong Cụm thi đua số 02 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm sát sao của Vụ các Trường Chính trị, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện ủy, thành ủy các tỉnh… tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, có ý thức trách nhiệm đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các trường trong Cụm luôn có sự thống nhất cao về xây dựng và thực hiện quy chế, kế hoạch, nội dung, tiêu chí thi đua, tổ chức phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua hàng năm, nhiệt tình hưởng ứng các phong trào hoạt động thi đua chung của Cụm, tạo ra phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong Cụm thi đua.

Theo đó, Cụm thi đua đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động. Ngay sau khi các trường trong Cụm thi đua nhận được các văn bản, hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đã quán triệt tới cán bộ, viên chức và người lao động và tiến hành thảo luận thống nhất xây dựng, ban hành các văn bản để tổ chức các hoạt động thi đua có hiệu quả. Đầu năm Cụm trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động của Cụm, đồng thời phân công trách nhiệm giữa Cụm trưởng và Cụm phó. Các trường trong Cụm thống nhất tổ chức triển khai và phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị, các nội dung như: tổ chức hội thảo khoa học, thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ, tham quan di tích lịch sử văn hóa, làm công tác thiện nguyện, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.

Về nội dung và hình thức hoạt động của Cụm thi đua, trong 4 năm tổ chức hoạt động của Cụm đã xây dựng kế hoạch, duy trì và thực hiện thường xuyên 01 năm/lần, luân phiên các trường đăng cai tổ chức. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đem lại hiệu quả thực tiễn đối với các trường trong Cụm, là dịp để các trường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp quản lý trong giảng dạy, trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Từ năm 2017 đến nay, Cum thi đua số 02, đã tổ chức thành công 03 Hội thảo cấp Cụm với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính”, “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế tại các Trường chính trị tỉnh” và “Các yếu tổ quyết định chất lượng bài giảng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính với tổng số 50 bài tham luận. Ngoài ra, Trường chính trị Lào Cai và Trường Chính trị tỉnh Lai Châu 02 lần phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề học tập tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, qua đó giúp các trường chính trị trong Cụm đúc rút được nhiều kinh nghiệm bổ ích, thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, kỹ năng, phương pháp làm việc thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

a

Hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế tại các trường chính trị tỉnh” (Ảnh: Nguyễn Văn Viên - Trường Chính trị tỉnh Lào Cai)

Hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ được tổ chức định kỳ 1năm/lần. Đây là dịp để cán bộ, giảng viên, người lao động của các trường Chính trị trong Cụm giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tạo không khí đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần học hỏi, chia sẻ, đưa phong trào thi đua giữa các trường trong Cụm thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trên cơ sở đó xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó cũng như phát triển phong trào thể dục thể thao, văn nghệ tại mỗi đơn vị. Vì vậy đây là hoạt động luôn nhận được sự đồng tình cao của công chức, viên chức các trường tích cực, nhiệt tình trong tập luyện, thi đấu và biểu diễn.

b

Đoàn vận động viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tham gia giao lưu thể thao Cụm thi đua số 02 các Trường Chính trị nam 2020

Hoạt động thiện nguyện luôn được các trường trong Cụm quan tâm, tổ chức thực hiện, lồng ghép với việc giao lưu của Cụm, đã tổ chức thành công các hoạt động như: năm 2017 thăm tặng quà cho gia đình chính sách tại thôn phạc Lạn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; năm 2018 thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thôn Nà Mạ, xã Mường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; năm 2019 thăm học sinh nghèo, vượt khó Trường THCS xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai; năm 2020 tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó Trường Tiểu học, THCS phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bên canh đó, hàng năm cán bộ, viên chức và người lao động các trường luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “lá lành đùm lá rách” đã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội, từ thiện, nhân đạo do các cấp, các ngành, hội, đoàn thể phát động.

c

Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Sa Pả thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Nguyễn Văn Viên - Trường Chính trị tỉnh Lào Cai)

Bên cạnh đó, các trường chính trị trong Cụm luôn đã triển khai tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương, đơn vị. Đồng thời đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các hình thực tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống; nêu gương người tốt, việc tốt; tổ chức tốt việc phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tến; phổ biến, trao đổi, học tập kinh nghiệm các mô hình mới, nhân tố mới cách làm hay trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, viên chức, lao động, góp phần thực hiện hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua của đơn vị trong Cụm thi đua số 02. Trong những năm qua, nhiều trường đã có những cách làm hay, mô hình hay, sáng tạo, áp dụng hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua, được các trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm: tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp khu vực và tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp khoa, cấp trường, tuyển chọn giảng viên giỏi cử tham gia hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc và đã đạt thành tích cao được ghi nhận. Hằng năm các trường tổ chức hôi thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”; xây dựng mô hình và phát động phong trào thi đua lập thành tích với chủ đề: Đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học” và chủ đề “Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn đạt hiệu quả, chất lượng cao”; “Xây dựng nhà trường xanh – sạch – đẹp”. Chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu phục vụ công tác giảng dạy, tuyên truyền, giáo dục chính trị và tư vấn chính sách, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản các các quan điểm sai trái, thù địch; thi đua thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông qua các phong trào thi đua, phát hiện nhiều gương điển hình tiến tiến, các nhân tố mới để xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng, tạo sự lan tỏa thành phong trào hành động thiết thực trong các trường trong Cụm, được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận và được Học viện tặng cờ thi đua, Bằng khen của Học viện của Tỉnh trao tặng cho tập thể và cá nhân, tại Đại hội thi đua yêu nước Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn (2015 – 2020), đã có tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng như; Tập thể Trường Chính trị Lào Cai (Cờ thi đua); Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn (Bằng khen) và nhiều cá nhân được tuyên dương.

Như vậy, có thể nói, Cụm thi đua số 02, các trường chính trị đã chủ động tham mưu và triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Học viện, của tỉnh; có nhiều tìm tòi, đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm với những nội dung thiết thực; các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ diễn ra sôi nổi,… tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đưa phong trào thi đua thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị trong cụm thi đua.

Trong thời gian tới, Cụm thi đua sẽ tiếp tục phát huy khả năng, thế mạnh của từng trường trong Cụm để duy trì tốt hoạt động thi đua của Cụm; tổ chức thực hiện tốt các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thúc đẩy phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục cụ thể hóa nội dung thi đua theo Hướng dẫn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh, phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả" do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát động sát thực với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm của các đơn vị trong Cụm và địa phương; không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các hoạt động của Cụm, tổ chức các phong trào, các hoạt động có chiều sâu, mở rộng các nội dung hoạt động để thu hút cán bộ, viên chức và người lao động tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự lan tỏa, tình đoàn kết, gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các trường, phát huy tinh thần xây dựng học hỏi lẫn nhau, suy tôn đúng, khen thưởng chính xác, đưa phong trào thi đua giữa các trường trong Cụm thực sự trở thành động lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn trong Cụm thi đua số 02, các Trường Chính trị 07 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc./.

 

Nguyễn Văn Hiệp

GV Khoa Xây dựng Đảng