Skip to main content
x

Thực hiện Quyết định số 380-QĐ/TCT, ngày 07/10/2020 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc cử đoàn đi nghiên cứu thực tế tại huyện Hữu Lũng, từ chiều ngày 15/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại xã Hòa Lạc và xã, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đoàn nghiên cứu thực tế doĐồng chí Dương Thị Hồng vân Phó Bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn. Thành viên của đoàn gồm toàn bộ giảng viên của khoa Lý luận cơ sở.

Chiều 15 tháng 10 năm 2020 đoàn đến nghiên cứu thực tế tại xã Hòa Lạc. Tại nhà văn hóa của xã Hòa Lạc, Đoàn đã được nghe đồng chí Ngô Ngọc Thuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; Công tác lãnh đạo chỉ đạo chương trình xây dựng Nông thôn mới; Khai thác, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương; Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…Sau khi nghe báo cáo, các thành viên trong đoàn đã cùng nhau thảo luận, trao đổi các vấn đề liên quan đến nội dung đi nghiên cứu thực tế. Đoàn nghiên cứu thực tế đã đến thăm quan điểm di tích tín ngưỡng Đền Quan Giám Sát, thôn Việt Thắng, Hang Đỏ, một di tích có giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật và là điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của du khách thập phương và nhân dân trong vùng. Sau đó, Đoàn đi đến thăm và tìm hiểu một số mô hình làm kinh tế giỏi tại cơ sở như mô hình nuôi cá tầm của các hộ dân ở thôn Đồng Thủy, mô hình trồng cam tại gia đình ông Lý Văn Cao, thôn Rừng Cấm, Chằm Non.

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 đoàn đến nghiên cứu thực tế tại xã Vân Nham. Đoàn đã được nghe đồng chí Lăng Văn Lịch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020; Sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sau khi nghe báo cáo các giảng viên trong đoàn trao đổi với lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền xã và các bộ phận chuyên môn về những thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, một số kết quả đạt được trong tổ chức học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đoàn đã đi thăm và tìm hiểu các mô hình trồng cây ăn quả có hiệu quả, có giá trị kinh tế cao tại địa phương như cây thanh long và các loại cây lâm nghiệp, mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ điển hình tại xã.

      Chuyến đi nghiên cứu thực tế giúp cho mỗi giảng viên của khoa được tiếp xúc với thực tiễn ở cơ sở, biết được những thuận lợi, khó khăn, những đề xuất, kiến nghị của cơ sở. Để từ đó đưa thực tiễn vào bài giảng một cách sinh động, gắn lý luận với thực tiễn nhằm thực hiện tốt hơn công tác giảng dạy.

* Một số hình ảnh của chuyến nghiên cứu thực tế:

Q1

Đoàn nghiên cứu thực tế Khoa Lý luận cơ sở thăm và tặng quà tại xã Hòa Lạc

Q2

Đoàn nghiên cứu thực tế đến thăm mô hình nuôi cá tầm và cá chép giòn tại Hòa Lạc

Q3

Đoàn nghiên cứu thực tế Khoa Lý luận cơ sở nghe báo cáo tại xã Vân Nham

Q4

Đoàn nghiên cứu thực tế thăm mô hình trồng quả thanh long đỏ tại xã Vân Nham

 

                                                                                             ThS.  Hoàng Thị Quyên

                                                                                                Khoa Lý luận cơ sở