Skip to main content
x

        Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tiền thân là Trường Đảng tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 20 tháng 11 năm 1949, tại thôn Nà Dài, xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Ra đời trong những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trải qua các thời kỳ lịch sử hào hùng, Nhà trường đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách và trưởng thành lớn mạnh cùng với sự phát triển của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Trong chặng đường lịch sử đó, Trường đã trải qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển. Tháng 11 năm 1998, Trường vinh dự được mang tên đồng chí Hoàng Văn Thụ.

vb

        Trong những năm qua, các thế hệ cán bộ, giảng viên đã không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang đóng góp nhiều công sức, trí tuệ của mình vào sự phát triển, trưởng thành của nhà trường. Trong suốt chặng đường 64 năm qua, ngày mới thành lập  trường chỉ có gần chục người chủ yếu là giảng viên kiêm nhiệm, đến nay trường có 60 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó đội ngũ giảng viên đã có 40 người, 100% giảng viên có trình độ đại học trở lên, tiến sĩ có 1 đồng chí, thạc sĩ có 11 đồng chí, 2 đồng chí đang học cao học; có 12 đồng chí là giảng viên chính, giảng viên cao cấp, đội ngũ giảng viên trẻ dưới 35 tuổi chiếm 40 % lực lượng giảng viên nhà trường. Đội ngũ giảng viên nhà trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, nghiệp vụ sư phạm; năng lực trình độ ngày càng được nâng lên đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới. Trong công tác giảng dạy thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực cơ bản, gắn lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng thiết thực theo chức danh công việc, kỹ năng nghiệp vụ xây dựng tác phong lề lối làm việc hiệu quả. Trong công tác đào tạo đã xây dựng và thực hiện tốt theo quy chế đào tạo, quản lý học viên, chủ nhiệm lớp và công tác thanh tra giáo dục, từ đó đánh giá thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngày càng đi vào nề nếp, khoa học và chất lượng ngày càng được nâng cao.

        Có được đội ngũ cán bộ, giảng viên như ngày hôm nay là do Đảng ủy, lãnh đạo Nhà trường thường xuyên chăm lo công tác đào tạo cán bộ, giảng viên trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực công tác. Chú trọng đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, có triển vọng đưa đi đào tạo, bồi dưỡng trở thành giảng viên cốt cán của nhà trường. Hàng năm Nhà trường cử giảng viên dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, trong nước và ngoài nước; tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi các cấp. Từ năm 2007 đến nay Nhà trường đã có 6 giảng viên đạt danh hiệu “giảng viên dạy giỏi” cấp toàn quốc, trong đó có 01 giảng viên đạt giỏi xuất sắc, có trên 30 lượt giảng viên đạt danh hiệu “giảng viên dạy giỏi” cấp trường. Thực hiện Đề án phát triển Trường Chính trị giai đoạn từ năm 2008 – 2015 được tỉnh phê duyệt, đến nay cơ sở vật chất của nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng ngày càng khang trang, các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, từng bước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

        Trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2007 đến nay, nhà trường đảm nhận các lớp tỉnh giao cho là 143 lớp với 10.926 học viên; trong đó Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 4 lớp với 442 học viên, Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính 30 lớp có 1.786 học viên, Sơ cấp nghiệp vụ Công an 01 lớp với 80 học viên, Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính 02 lớp 157 học viên, Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên 28 lớp 1.901 học viên, Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở với 11 lớp 619 học viên, ngoài ra các loại hình bồi dưỡng khác là 67 lớp 5.939 học viên. Từ năm 2011, Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp mã ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, chuyên ngành Hành chính - Văn thư.

        Bên cạnh những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã tích cực, chủ động tổ chức nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Từ năm 2009 đến nay trường đã tổ chức triển khai thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 6 đề tài cấp trường, 2 đề tài cấp khoa; tổ chức thành công 3 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, 7 cuộc hội thảo cấp trường, lãnh đạo Trường tham gia 5 cuộc hội thảo quốc tế, hàng chục lượt cán bộ, giảng viên nhà trường được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, đi thực tế ở nước ngoài. Tổ chức biên soạn cuốn lịch sử Nhà trường “Trường Chính trị Hoàng văn Thụ 60 năm xây dựng và trưởng thành”, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ chủ chốt cấp cơ, cấp phòng, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, tài liệu bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp cơ sở và nhiều tài liệu bồi dưỡng khác.

        Trong suốt chặng đường 64 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, không ngừng phấn đấu thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt”. Với những kết quả đã đạt được Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2002), Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2009) và nhiều bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và cờ thi đua của UBND tỉnh (Năm 2007). Tập thể Nhà trường liên tục từ năm 2007 đến 2012 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;  Nhiều tập thể đơn vị khoa, phòng và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày thành lập trường, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huan chương Lao động hạng Nhì.

        Đảng bộ Nhà trường với 44 đảng viên, sinh hoạt ở 6 chi bộ liên tục nhiều năm  được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn cơ sở nhà trường có 60 đoàn viên, là “công đoàn vững mạnh” nhiều năm. Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường với 24 đoàn viên, đi đầu trong các hoạt động phong trào của nhà trường, cung cấp nguồn đảng viên trẻ bổ sung cho đảng bộ nhà trường, Câu lạc bộ “Giảng viên trẻ” được thành lập năm 2011, hoạt động có hiệu quả thiết thực; liên tục nhiều năm được công nhận là “chi đoàn vững mạnh”; Nhà trường nhiều năm liền được công nhận là cơ quan văn hóa, đơn vị an toàn.

        Để tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, thực hiện Đề án phát triển trường giai đoạn năm 2008 – 2015 và trong thời gian tới, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số  nhiệm vụ đó là; Tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cụ thể hoá và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước  với việc thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường; Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác đào tạo và bòi dưỡng cán bộ, tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao;  Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ chuyên môn, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tính sáng tạo của người học, phát huy truyền thống đoàn kết khắc phục khó khăn nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, gắn lý luận với thực tiễn cơ sở của tỉnh cho đội ngũ giảng viên, có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên trẻ có triển vọng, thường xuyên chăm lo công tác cán bộ thông qua việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo để từng bước nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhà trường; Tăng cường công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo phương pháp tích cực, cơ bản, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xứng đáng là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ của tỉnh./.

 

                                                                                          TS. Nguyễn Đức Quyền

                                                                           Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng Uỷ, Hiệu trưởng