NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 62 cán bộ, viên chức và lao động. Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên
Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay có 24 đoàn viên, trong đó có 11 đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn. Trong 09 th...
Một vài suy nghĩ về việc sử dụng giáo án điện tử của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong thời gian gần đây
Việc sử dụng giáo án điện tử trong quá trình giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã được áp dụng vài năm gần đây. Nh...
Công Đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và người lao động
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, đại diện cho cán bộ, công chức,...
Một số vấn đề cần lưu ý khi chuẩn bị bài giảng lý luận chính trị - hành chính
Chất lượng trong giáo dục – đào tạo là một vấn đề lớn và rất đáng quan tâm đối với hệ thống giáo dục nói chung và đối với cá...
Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)
Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức...
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII): Dân chủ ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ được tích cực phát huy
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn. Trong những năm qua cùng với việc thực nhiện nhiệm vụ chuy...
Vai trò của người Giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng các môn quản lý nhà nước ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới
Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, đòi hỏi từ thực tiễn phải có đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, c...
Vận dụng “Di chúc” của Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại “Di chúc” thiêng liêng. Đó là lời căn dặn cuối cùng, là tình cảm...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256