NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Thành phố Lạng Sơn với việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá trên địa bàn
Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Là nơi giao lưu thương mại, du lịch thuận lợi, có nhiều...
Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập với những kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện 12 km. Xã gồm có 6 thôn, các thôn...
Chi bộ Dân vận với việc nâng cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên
Chi bộ Dân vận là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, có nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo khoa Dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ...
Vài nét nổi bật về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03 tháng...
Lạng Sơn tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực...
Cảm nghĩ về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông cha ta vẫn có câu: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì hạnh ph...
Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 31/10/2017, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, c...
Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ học tập và làm theo phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội XII của Đảng khẳng định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của các tổ...
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí,  vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của...
Đảng bộ Văn Quan tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong mọi thời kỳ của cách mạng là nhằm nâng cao sức mạnh tổng...
Một số giải pháp đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình trong thời gian tới
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước,...
Tỉnh Lạng Sơn trong khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945
Lạng Sơn có vị trí địa lý quan trọng ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của liê...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ
Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có...
Một số nguyên tắc trong xây dựng bài tập xử lý tình huống nghiệp vụ công tác Đảng trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức...
Công đoàn cơ sở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh,...
Những kết quả đạt được trong công tác Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 04/11/2016...
Cảm nhận sau một chuyến đi nghiên cứu thực tế
Thực hiện kế hoạch học tập toàn khóa, từ ngày 5/6/2017 đến ngày 9/6/2017 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 9 (2016...
Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng phát triển Đảng ở Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
  Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công t...
Nâng cao chất lượng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn trong phần III.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
Trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ở phần III.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước bao gồm 9...
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
Khoa Lý Luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong 4 khoa giảng dạy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Tổng số giảng viên của...
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những hoạt động được đông đảo mọi người quan tâm, là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của Đo...
Khoa Xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016
Khoa Xây dựng Đảng là một trong bốn khoa giảng dạy thuộc Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Hiện nay, khoa có 05 cán bộ, giảng viên (trong đó, c...
Chi bộ Xây dựng Đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nh...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn ở cơ sở
Là một đơn vị trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong những năm qua Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đ...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong thời gian tới
Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh về chuyên môn...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Kế hoạch đã được triển khai tới các chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Việc ban hành Kế hoạch 113-KH/ĐU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy nhằm mục đ...
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là những người trực tiếp đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân v...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chú trọng công tác kiểm tra giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ta coi trọng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi thành lập cho đến nay. Trong...
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn TNCS HCM trong thời gian tới
Thực hiện Nghị quyết số 183-NQ/ĐU, ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi...
Đoàn viên thanh niên các xã An toàn khu huyện Bắc Sơn đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đo...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256