NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường...
Khoa Dân vận Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trải qua 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc của Người thực sự đã trở thành nguồn sức mạnh dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, to...
Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
Ngày 28/11/2013 vừa qua, tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị...
Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với việc thực hiện Nghị quyết về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn giai đoạn 2010-2015 của Đảng ủy
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lưọng hoạt động của công tác thanh niên, ngày 24/12/2009 Nghị quyết 183-NQ/ĐU của trường Chính trị Hoàng Văn Thụ được ban h...
Phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động công đoàn ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trong hệ thống chính trị của Việt Nam, Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội do giai cấp công nhân, người lao động tự nguyện thành lập. C...
Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của đoàn
Đoàn thanh niên trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay có 24 đoàn viên, trong đó có 11 đoàn viên là đảng viên....
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013
Năm 2013 được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo chuyên môn, triển khai nhiệm vụ năm học...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ làm tốt công tác Dân vận
Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà...
Nghề cao quý
Nghề dạy học là một trong những nghề được xã hội tôn vinh là nghề cao quý như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói "nghề giáo là...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát huy vai trò của nữ cán bộ, viên chức và lao động
Trong hành trình 64 năm xây dựng và phát triển của trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, nữ cán bộ, viên chức và lao động (CBVC&LĐ) đ...
Tăng cường công tác Dân vận ở cơ sở trong tình hình mới
Công tác dân vận có vai trò quan trọng, tác động mạnh mẽ đến việc xây dựng, củng cố và nâng cao vị trí của tổ chức cơ sở đảng, l...
Sử dụng hiệu quả Phần mềm Powerpoint cho bài giảng Lý luận Chính trị - Hành chính ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Hiện nay, việc dùng phần mềm Powerpoint là khá phổ biến. Điều này cho thấy tính ưu việt gần như tuyệt đối hiện nay của máy tính với phần mềm...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Nghiên cứu thực tế của giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Nghiên cứu thực tế là một hoạt động chuyên môn thường xuyên có vai trò quan trọng, là nguồn bổ sung kiến thức thực tiễn cho mỗi bài giảng...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVCLĐ giai đoạn 2010 - 2012
Những năm qua, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã thực sự đi vào đời sống của nữ CCVCLĐ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Dưới sự l...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ quyết tâm phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 - 2014
Nhằm để đánh giá tình hình kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ đ...
Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bắc Sơn làm tốt công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bắc sơn là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện uỷ và UBND Huyện, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 62 cán bộ, viên chức và lao động. Đảng bộ nhà trường trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên
Chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hiện nay có 24 đoàn viên, trong đó có 11 đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn. Trong 09 th...
Một vài suy nghĩ về việc sử dụng giáo án điện tử của đội ngũ giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ trong thời gian gần đây
Việc sử dụng giáo án điện tử trong quá trình giảng dạy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã được áp dụng vài năm gần đây. Nh...
Công Đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với công tác chăm lo đời sống cán bộ, viên chức và người lao động
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, đại diện cho cán bộ, công chức,...
Một số vấn đề cần lưu ý khi chuẩn bị bài giảng lý luận chính trị - hành chính
Chất lượng trong giáo dục – đào tạo là một vấn đề lớn và rất đáng quan tâm đối với hệ thống giáo dục nói chung và đối với cá...
Đảng uỷ trường Chính trị Hoàng Văn Thụ qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)
Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức...
Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII): Dân chủ ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ được tích cực phát huy
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lạng Sơn. Trong những năm qua cùng với việc thực nhiện nhiệm vụ chuy...
Vai trò của người Giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng các môn quản lý nhà nước ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới
Trong mỗi giai đoạn lịch sử của cách mạng, đòi hỏi từ thực tiễn phải có đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (gọi chung là cán bộ, c...
Vận dụng “Di chúc” của Hồ Chí Minh với vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng chống chủ nghĩa cá nhân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở Trường Chính Trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại “Di chúc” thiêng liêng. Đó là lời căn dặn cuối cùng, là tình cảm...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256