NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Những kết quả đạt được trong công tác Bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021
  Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn ngày 04/11/2016...
Cảm nhận sau một chuyến đi nghiên cứu thực tế
Thực hiện kế hoạch học tập toàn khóa, từ ngày 5/6/2017 đến ngày 9/6/2017 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 9 (2016...
Đoàn thanh niên trong công tác xây dựng phát triển Đảng ở Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
  Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công t...
Nâng cao chất lượng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn trong phần III.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước
Trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ở phần III.2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước bao gồm 9...
Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
Khoa Lý Luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong 4 khoa giảng dạy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Tổng số giảng viên của...
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn là những hoạt động được đông đảo mọi người quan tâm, là một mặt không thể thiếu trong hoạt động của Đo...
Khoa Xây dựng Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016
Khoa Xây dựng Đảng là một trong bốn khoa giảng dạy thuộc Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ. Hiện nay, khoa có 05 cán bộ, giảng viên (trong đó, c...
Chi bộ Xây dựng Đảng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề
Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nh...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đưa giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài hạn ở cơ sở
Là một đơn vị trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong những năm qua Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn đ...
Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong thời gian tới
Trong những năm qua, Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ trực tiếp của Công đoàn Viên chức tỉnh về chuyên môn...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nghiêm túc xây dựng, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
Kế hoạch đã được triển khai tới các chi bộ, các tổ chức đoàn thể. Việc ban hành Kế hoạch 113-KH/ĐU ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy nhằm mục đ...
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là những người trực tiếp đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân v...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ chú trọng công tác kiểm tra giám sát
Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ta coi trọng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi thành lập cho đến nay. Trong...
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn TNCS HCM trong thời gian tới
Thực hiện Nghị quyết số 183-NQ/ĐU, ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về việc lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của chi...
Đoàn viên thanh niên các xã An toàn khu huyện Bắc Sơn đẩy mạnh xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đo...
Nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên trẻ giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi nhà trường thực hiện Đề án xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 2008 - 2015, được sự quan tâm của Tỉnh ủy,...
Đoàn viên thanh niên xã an toàn khu Quỳnh Sơn – lực lượng xung kích trong xây dựng nông thôn mới
Quỳnh Sơn là một trong tám xã An toàn khu (ATK) của huyện Bắc Sơn, cách trung tâm huyện 2 km về phía Đông Bắc. Phía Đông Bắc gi...
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Đảng bộ Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn hiện nay có 45 đảng viên, sinh hoạt ở 7 chi bộ trực thuộc...
Lấy phiếu phản hồi từ người học trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Thực hiện đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các...
Đảng ủy xã Thanh Long – huyện Văn Lãng không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo
Xã Thanh Long – huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) có diện tích tự nhiên là 3.887,8 ha với 09 km đường biên giới với Trung Quốc, xã có...
Kết quả hoạt động của Uỷ ban nhân dân các xã biên giới trên địa bàn huyện Cao Lộc thời gian qua
Huyện Cao Lộc có 23 đơn vị hành chính, trong đó có 21 xã và 02 thị trấn (thị trấn Cao Lộc, thị trấn Đồng Đăng), có trên 75 km đường bi...
Cảm nhận về chuyến thực tế đầy ý nghĩa của Lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 15, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn tại các tỉnh miền trung
Thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ban hành kèm theo quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014...
Nâng cao chất lượng giảng dạy gắn lý luận với thực tiễn trong phần I.1. Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin
Trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính, ở phần I.1. Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, bao gồm 7 bài, thuộc c...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với việc thực hiện Đề án phát triển trường giai đoạn 2008 - 2015
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ là một công việc quan trọng trong công tác cán bộ, Chủ tịch...
Chi Lăng đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp toàn diện gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Lạng Sơn, phía Bắc giáp với huyện Văn Quan, phía Nam giáp với Bắc Giang, phía Đô...
Khoa Xây dựng Đảng tích cực tham gia các hoạt động thi đua do nhà trường phát động
Trong 6 tháng đầu năm 2016, tham gia phong trào thi đua do nhà trường phát động, tập thể khoa luôn đoàn kết, khắc phục những khó khăn và...
Vai trò của tri thức triết học trong việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho học viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Thế giới quan là hệ thống quan niệm của con người về thế giới, về vị trí của con người trong thế giới đó, về chính bản thân cuộc sống của con người và lo...
Một vài suy nghĩ để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn
Trong những năm qua, lãnh đạo trường quan tâm chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy, thành lập đội phòng cháy chữa cháy...
Đoàn viên Thanh niên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là một cuộc vận động chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu ưu tú c...
Vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở Chi bộ Dân vận
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ làm công tác dân vận phải là những người có kỹ năng nghiệp vụ. Các kỹ năng ấy bao gồm: “óc...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256