NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Khoa Xây dựng Đảng hoàn thành vượt mức kế hoạch công tác năm 2015
Khoa Xây dựng Đảng là một trong bốn khoa giảng dạy của nhà trường. Hiện nay, khoa có 09 cán bộ, giảng viên và hợp đồng lao động (Trong đó, c...
Khoa Nhà nước và Pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015
Khoa Nhà nước và Pháp luật hiện có 8 giảng viên trong đó: Nữ 05 đồng chí, nam 03 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: 04 đồng ch...
Bắc Sơn - Vùng an toàn khu cách mạng của Trung ương thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng (tháng 5/1941) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì, Đảng ta đã quyết định chọn Bắc Sơn (thuộc tỉnh Lạng Sơn) và V...
Chi bộ Xây dựng Đảng quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới
Xây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan...
Hội LHPN huyện Cao Lộc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hòa chung với khí thế xây dựng nông thôn mới của tỉnh và của huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cao Lộc đã bám sát các...
Phường Chi Lăng làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Phường Chi Lăng Thành phố Lạng Sơn, với diện tích là 412,4 ha, có 12 khối, dân số trên 14 nghìn nhân khẩu, 3.300 hộ. Trong những năm qua, trực...
Cao Lộc thực hiện có hiệu quả công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Ngay từ khi Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...
Tìm hiểu những điểm mới cơ bản của Luật hộ tịch năm 2014
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8, ngày 20/11/2014,  đã thông qua Luật Hộ tịch. Luật có hiệu lực thi h...
Lạng Sơn tích cực xây dựng nông thôn mới
Trong những năm qua, hưởng ứng cuộc phát động “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đo...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ học tập và làm theo tư tưởng dân vận Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp...
Một số điểm mới cơ bản về cơ cấu tổ chức của tòa án nhân dân theo quy định mới của pháp luật
Luật tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2014, có hiệu lực thi hành...
Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ sau 05 năm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Nhằm cụ thể hóa Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị theo Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị và quyết định 1536- QĐ...
Một số đánh giá về thực trạng vận dụng Phần mềm Powerpoint trong giảng dạy của đội ngũ giảng viên trẻ ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Việc vận dụng phần mềm powerpoint trong quá trình giảng dạy ở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã được đội ngũ giảng viên sử dụng phổ biến những năm gần đ...
Khoa Dân vận với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, “dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân n...
Tín ngưỡng dân gian trong Lễ hội Đền Kỳ Cùng
Đền được coi là nơi linh thiêng, vốn là nơi thờ thần Giao Long (thần sông nước) với nhiệm vụ giữ cho quanh năm mưa thuận gió hòa. Qua quá trình...
Tìm hiểu một số điểm mới trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Khoá 13, kỳ họp lần thứ 7 thông qua vào...
Vận dụng quan điểm gắn lý luận với thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn triết học Mác – Lênin ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Bác khẳng định: Sự thống nhất giữa l...
Đình Đông Quất giá trị văn hóa truyền thống nơi biên ải
Đình Đông Quất được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2014, Đình tọa lạc trên một quả đồi thuộc thôn Khe Bó, xã Cường Lợi, huyện Đ...
Một số luật có hiệu lực từ năm 2015
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII  khai mạc ngày 20/5/2014 tại Thủ đô Hà Nội. Sau hơn 1 tháng làm việc ngày 24/6/2014 Quốc hội họp phiên bế...
Đôi điều cảm nhận sau thao giảng của Khoa nhà nước và pháp luật năm 2015
Thao giảng là một hoạt động chuyên môn thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, đẩy mạnh phong trào thi...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ làm tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng
Thực hiện Nghị Quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý...
Một số khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại ở huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế hộ nông dân đã phát huy tác dụng to lớn, tạo sức mạnh mới trong sự phát triển nô...
Hoạt động Nghiên cứu khoa học một chặng đường nhìn lại
Nghiên cứu khoa học là nhằm mục đích làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới của Đảng trên lĩnh vực kinh...
Khoa Dân vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014
Trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và lãnh đạo nhà trường cán bộ, giảng viên khoa Dân vận đã thực hiện tốt các nhiệm vụ...
Chi bộ Dân vân thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015), chi bộ đã luôn chủ...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ hoàn thành tốt công tác nghiên cứu khoa học năm 2014
Trong năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo trường phối hợp với Công đoàn cơ sở trường tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đẩy mạnh Công tác an toàn về an ninh trật tự tại cơ quan
Trong năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, nhà trường đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ chuyên môn, quán triệt các tiêu chuẩn cơ quan đạt chuẩn...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ ở cơ sở
Nhằm phát huy việc thực hiện dân chủ trong cán bộ, công chức và lao động nhà trường, ngay từ đầu năm tại Hội nghị cán bộ, viên chức và...
Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ mới ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường...
Khoa Dân vận Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ với việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trải qua 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc của Người thực sự đã trở thành nguồn sức mạnh dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, to...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256