NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Tuổi trẻ Lạng Sơn với phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
  Hiện nay, thanh niên Lạng Sơn từ 16 đến 30 tuổi có 185.366 người (chiếm khoảng 24,9% dân số toàn tỉnh), trong đó thanh niên dân tộc thiểu số chiếm...
Tìm hiểu một số nội dung cơ bản về ý nghĩa lịch sử của “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” đối với cách mạng Việt Nam
Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời k...
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở xã Hưng Đạo, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới
Xã Hưng Đạo là một xã miền núi vùng sâu, vùng xa của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện khoảng 40 km về phía đông...
Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Để chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Ch...
Công tác giáo dục lý luận chính trị ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2018
Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng ta, có vai trò quan trọng, nhằm h...
Một số kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của xã Hoàng Văn Thụ huyện Bình Gia
Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nằm ở phía Tây của huyện Bình Gia, cách trung tâm huyện khoảng 1km. Có diện tích...
Lạng Sơn thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước năm 2017
Cải cách hành chính nhằm mục đích làm cho hệ thống hành chính nhà nước hoạt động có hiệu quả hơn trong quá trình thực hiện...
Tìm hiểu khái quát chủ nghĩa yêu nước Việt Nam – từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh
Trên thế giới có lẽ không có một nước nào lại phải tiến hành chống các cuộc ngoại xâm nhiều như Việt Nam. Từ thế kỷ III Trước Công nguy...
Lạng Sơn quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn
Nhằm đẩy mạnh sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào việc xây dựng, phát triển đất nước trong tình...
Hát Then - Đàn Tính một loại hình nghệ thuật dân gian của đồng bào Tày - Nùng Lạng Sơn
Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía bắc của Tổ quốc, nơi quần cư và sinh tụ của 7 dân tộc chính gồm: Nùng, Tày, Kinh, Dao, Hoa, M...
Khoa Dân vận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017
Khoa Dân vận là một trong bốn khoa giảng dạy của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, hiện nay tổng số cán bộ, giảng viên của khoa là 05 đồng chí (c...
Đảng mang mùa Xuân đến cho dân tộc
Cứ mỗi độ xuân về nghe giai điệu bài hát: Đảng đã cho ta một mùa Xuân của Nhạc sĩ Phạm Tuyên thì trong lòng mỗi người dân của nước...
Một số kinh nghiệp làm tốt công tác hoà giải tại thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập
Thị trấn Nông trường Thái Bình nằm phía nam của huyện Đình Lập có tổng diện tích tự nhiên là 1372,6 ha, có đường Quốc lộ 4B đi...
Làm tốt công tác thanh tra giáo dục, đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Hoạt động thanh tra giáo dục luôn được Đảng uỷ, Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm góp phần quan trọng trong việc...
Một số giải pháp nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Cùng với hoạt động giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ chính của giảng viên. Qua đó, giúp giảng viên nghiên...
Thành phố Lạng Sơn với việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá trên địa bàn
Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Là nơi giao lưu thương mại, du lịch thuận lợi, có nhiều...
Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập với những kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Xã Cường Lợi, huyện Đình Lập là xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện 12 km. Xã gồm có 6 thôn, các thôn...
Chi bộ Dân vận với việc nâng cao tính tự giác, gương mẫu tự phê bình và phê bình của đảng viên trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên
Chi bộ Dân vận là chi bộ trực thuộc Đảng ủy Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, có nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo khoa Dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ...
Vài nét nổi bật về công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2017 của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03 tháng...
Lạng Sơn tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 28-HD/BTGTW, ngày 28/01/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực...
Cảm nghĩ về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ông cha ta vẫn có câu: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì hạnh ph...
Triển khai thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 31/10/2017, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, c...
Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ học tập và làm theo phong cách tư duy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại hội XII của Đảng khẳng định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của các tổ...
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí,  vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của...
Đảng bộ Văn Quan tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận trong mọi thời kỳ của cách mạng là nhằm nâng cao sức mạnh tổng...
Một số giải pháp đẩy mạnh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình trong thời gian tới
Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước,...
Tỉnh Lạng Sơn trong khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945
Lạng Sơn có vị trí địa lý quan trọng ở biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của liê...
Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ
Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, có...
Một số nguyên tắc trong xây dựng bài tập xử lý tình huống nghiệp vụ công tác Đảng trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Đất nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức...
Công đoàn cơ sở trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017
Công đoàn Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh,...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256