NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ->Bài viết, nghiên cứu trao đổi
Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện văn hóa công sở của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn
Văn hoá công sở là một hệ thống các giá trị chuẩn mực, quy tắc, giá trị được hình thành trong quá trình hoạt động của công...
Lạng Sơn thực hiện Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Nhằm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người c...
Đảng bộ huyện Tràng Định chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
Tổ chức cơ sở đảng có vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của Đảng với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở và là nền tảng của Đảng....
Lạng Sơn sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của các cơ quan Đảng, Nh...
Xã Tân Thành với việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020
Tân Thành là một xã thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Là xã thuần nông miền núi, địa bàn rộng dân cư sống không tập trung;...
Di chúc của Bác Hồ với sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ trong công tác giáo dục Thanh niên hiện nay
Một trong những tư tưởng lớn đặc biệt quan trọng trong Di chúc của Bác mang tầm chiến lược là bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Đó là điều mà...
Đảng bộ huyện Tràng Định hướng đến thực chất trong công tác đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hằng năm
Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng là việc làm thường xuyên hằng năm, là công việc quan trọng trong công tác xây...
Hội Nông dân huyện Đình Lập đẩy mạnh thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Thực hiện chủ trương của các cấp hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trong thời gian qua Hội Nông dân huyện Đình Lập cùng với Hội Nông dân tỉnh Lạng...
Lạng Sơn phát triển kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc theo tinh thần Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc
Thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác dân tộc, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đ...
Nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề phần V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở bằng cách sử dụng phương pháp dạy học tình huống
Phần học V.2 Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở là một trong những phần học quan trọng trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính...
Khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếng súng đầu tiên báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền trên cả nước
Từ lâu, Bắc Sơn đã là tên gọi cho cả một nền văn hóa. Những dấu tích tìm thấy tại nơi đây và nhiều vùng lân cận khác...
Cảm nhận sau chuyến đi nghiên cứu thực tế lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 28 tại huyện Văn Lãng
Thực hiện Quyết định số 229-QĐ/TCT ngày 10 tháng 5 năm 2019 Về việc cử giảng viên hướng dẫn nghiên cứu thực tế cuối khóa, lớp Trung cấp lý luận chính...
Văn quan chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công d...
Một số kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính tại huyện Bình Gia
; Quyết định số 792/QĐ-UBND 28/3/2012 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Bình Gia phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC huyện Bình Gia giai đoạn 2011-2020, đảm bảo...
Văn Lãng: Hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng
Văn Lãng là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn, địa hình tương đối phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy n...
MỘT SỐ KẾT QUẢ SAU 05 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 67-NQ/TU CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
Ngày 11/9/2013, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 67-NQ/TU về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản l...
Những kết quả nổi bật trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2018
Năm 2018, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức được 1.264 hội nghị, xây dựng được 162 pa nô, khẩu...
Đình Lập: Huy động nguồn lực tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lợn tai xanh
          Huyện Đình Lập hiện có đàn lợn khoảng gần 4.000 con. Nhiều năm qua, chăn nuôi lợn đã trở thành nghề mang lại nguồn thu nhập...
Lạng Sơn đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Đảng và Nhà nước đã thổi một luồng gió mới, tiếp sức cho phát triển nông nghiệp, nông...
Những chuyển biến tích cực qua 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính tri tại Lạng Sơn
Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - x...
Xã Hòa Thắng huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới
Xã Hòa Thắng là xã miền núi của huyện Hữu Lũng, có diện tích 6.156 ha với 15 khu dân cư, trên 1.743 hộ, dân số là 7.569 nh...
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác giám sát
Trong những năm qua, thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v...
Người Bí tư Đảng uỷ xã gương mẫu học tập và làm theo tấm gương của Bác – Về xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Lăng Văn Thạch, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng nhiệm kỳ  2010 - 2015; 2015 - 2020, là người dân tộc Nùng sinh năm 1964, sinh ra...
Nâng cao công tác quản lý nhà nước về Lễ hội ở Lạng Sơn hiện nay
Cùng với lịch sử hàng ngàn năm xây dựng và phát triển của đất nước, Lạng Sơn là tỉnh có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng...
Hữu Lũng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn có vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng Nhà nước x...
Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội
Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn có diện tích tự nhiên là 316,17ha, thị trấn có 2 thôn và 6 khối phố, với tổng số dân số là gần 5000 người/...
Đảng bộ huyện Hữu Lũng qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
Xác định dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; l...
Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn với phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững
Nông dân Lạng Sơn chiếm trên 80% dân số toàn tỉnh, chiếm tỷ lệ 68,42% lao động xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua (2013 – 2018), Hội N...
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ m...
Vị trí, đặc điểm của các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương đất nước. Đồng...
 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ HOÀNG VĂN THỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 52, đường Hùng Vương, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel (025) 3818.256 Fax: (025) 3818.256